Bibliotekenes logo
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Starten på en bedre søkeopplevelse i bibliotek

Biblioteksentralen lanserer nå første versjon av et nytt søk til bibliotekenes samlinger. Det vil lånerne dine tjene på.
Mor og barn søker på pc.
Det nye søket ble lansert i en første versjon den 13. november. Foto: Unsplash

Det lille søkeikonet på bibliotekenes nettsider og apper er kanskje ikke det som får lånernes hjerter til å banke raskest, men kjernen i et godt søk er inspirerende formidling.

Og trolig er det nettopp søket som har størst potensial til å hjelpe bibliotekbrukerne dine med å finne sin neste leseopplevelse. I alle fall digitalt.

Derfor er det en prioritert oppgave for Biblioteksentralen å utvikle et søk som lever opp til bibliotekenes verdier og lånernes forventninger.

Derfor er søk viktig – dialogen med lånerne

Søk er en måte å finne det du leter etter, som du klarer å uttrykke, ofte med ord. Det kan på sitt beste sammenlignes med en opplysende og inspirerende dialog, selv om det er snakk om et menneske og en maskin, der du får hjelp til å oppdage det biblioteket har til deg og bli engasjert i samlingen.

Når vi utvikler søket, står hele søkeopplevelsen sentralt. Det du skriver i søkeboksen, er bare starten.

Første respons er trefflisten. Filtrering kan være ditt neste steg, og den nye filtrerte trefflisten er en ny respons. Deretter kommer du til materialvisning eller produktside, der du kan lese om verket og igjen inspireres til å klikke (det vil si søke) videre på sjanger, emne, appellfaktorer, forfatter eller annet. Eller trykke på reserver, lån eller les og komme et skritt nærmere din neste leseopplevelse. (Om det var en bok du søkte.)

Derfor er søk likevel en vrien utviklingsoppgave

I søkedialogen har man, ulikt reelle samtaler, ikke den samme muligheten til raske avklaringer. Mente søkeren en bok om Hamsun eller en bok av Hamsun? Var det tittelen som film eller bok hen ville ha?

Og søkerens idé om hva hen leter etter, kan være vag og lite presis og dermed vanskelig å gjøre søkbar. Hva het den filmen igjen, inneholdt tittelen noe med tante, jeg vil bare ha noe morsomt, var boka rød?

Tidligere ble derfor en god del byrde lagt på den som søkte, som måtte fylle inn mange felt for å få gode treff, også i biblioteksammenheng. Så kom Google, og avansert søk var mer eller mindre historie.

Lånerne dine er «bortskjemte», de forventer at søket er enkelt, raskt og samtidig like nøyaktige og relevant som en «lang samtale».

Alt dette gjør søket vanskelig å utvikle, uten for mye støy, ikke for rotete og ikke for innholdsløst. Treffsikkert når låneren er ute etter noe bestemt, inspirerende når ønsket er vagt.

Slik lager vi et bedre søk – designdrevet, verkbasert samarbeid

Biblioteksentralen har de siste årene utviklet en ny strategi for tjenesteutviklingen sin. I tillegg til å bygge tjenester rundt bøker og samlingsutvikling, skal vi også utvikle tjenester til digital formidling i folkebibliotek

Sjekk ut: Bibliotekenes digitale tjenester – app og nettsider

I arbeidet vårt med nettsider og app til bibliotekene, er et godt søk avgjørende viktig – og vanskelig. Ambisjonene våre er store, men så har vi også noen unike fordeler i utviklingen av et bedre søk for norske folkebibliotek:

1. En felles og kvalitetssikret verkbasert metadatabrønn

Tradisjonelt har biblioteksektoren laget metadata til den enkelte utgave. Det har ført til at den samme tittelen i noen tilfeller har mange data eller opplysninger knyttet til seg, mens andre utgaver av samme tittel kan ha relativt få. For eksempel kan en utgivelse ha opplysninger om serie og serienummer, mens andre utgivelser av samme tittel (verk) mangler disse opplysningene.

Katalogisering på utgavenivå har også gjort det vanskelig for lånerne å finne alle utgaver biblioteket måtte ha og velge den hen har mest behov for, for eksempel lydboka på norsk framfor den engelske originalen på papir. For å få til det må søkemaskinen «vite» at det er snakk om samme tittel (verk).

Biblioteksentralen har derfor over tid arbeidet med å utvikle datamodeller knyttet til verk for å løse disse utfordringene. Beskrivelsen av verket er her «masterkilden» som de enkelte utgavene kan knyttes til, uavhengig av hvilken eller hvilke som lokalbiblioteket måtte ha.

2. Mer godt innhold til hvert verk

Jo flere gode data, jo bedre og rikere blir søkeopplevelsen for lånerne dine. Å flytte arbeidet over på verk gjør også at vi kan forenkle arbeidet med å skape mer felles data, og ikke minst få data fra flere kilder.

Vi er nå i gang med å hente metadata til bøker og andre medier fra bibliotekenes lokale baser som vi ikke har i vår og å kvalitetssikre dem i tråd med en verkbasert datamodell. Fordelen er da at disse opplysningene kan deles med alle bibliotek (og lånere!)

Samtidig vet vi at bibliotekene i sin formidling skaper mange data som går tapt og aldri legges inn i noen baser. Disse formidlingsdataene ønsker vi å finne løsninger for å inkludere i søkeopplevelsen. Første steg har vært å samle inn beskrivelser av leseopplevelser gjennom Forrigebok.

Igjen, det er en stor fordel at dette er data som kan bli del av søket i alle bibliotek, og ikke bare i det ene biblioteket som skapte dem. Det vil dessuten gi en brukeropplevelse som bygger på bibliotekenes formidling og verdier.

3. Kjernesystemenes utlåns- og beholdningsdata er innlemmet i søkeopplevelsen

Når du søker med det nye søket, søker du i masterkildene, i verkene, i den sentrale basen. Det vil si, egentlig søker du i et delsett som består av verkene som akkurat ditt bibliotek har i samlingen sin. På den måten unngås støy i trefflistene samtidig som bibliotekene ikke trenger å bruke tid på å vedlikeholde lokale metadatabaser.

Informasjon om hvilke verk biblioteket ditt har, henter vi fra kjernesystemet (biblioteksystemet). Herfra henter vi også andre beholdningsdata og data rundt utlån til trefflistene, filtrering og materialvisning. Som hvor mange eksemplarer biblioteket har av en tittel. Og hva som fins tilgjengelig nå og hva som er utlånt. Og vi kan «avslutte» søket med en reservasjons- eller låneknapp.

På denne måten blir søkeopplevelsen helhetlig og sammenhengende for lånerne dine. Du hopper ikke fra et brukergrensesnitt (formidlingsløsningen: nettside eller app) til et annet (kjernesystemet).

4. Designdrevet og tverrfaglig tjenesteutvikling

Biblioteksentralen har all kompetanse til å utvikle søk «in house». Det er ganske så unikt i folkebiblioteksammenheng at bibliotekarer og metadataspesialister, utviklere, designere og produktutviklere jobber sammen i tverrfaglige team og i tett samarbeid med bibliotek.

Sammen har vi en felles og dyp brukerinnsikt om hva som er mest sannsynlig i søkeprosessen. Fra søkeboks til treffliste og materialvisning. Fram til nå har vi jobbet med basissøk (søk på tittel og forfatter) og navigasjon.

Ved å jobbe designdrevet og tverrfaglig sikrer vi god flyt i hele søkeopplevelsen, slik at den framstår som relevant og brukervennlig. Du forstår enkelt hvordan du kommer videre og hvordan du utfører handlinger. Søket er testet på sluttbrukere i en gjentakende (iterativ) prosess og ulike brukerbehov er veid opp mot hverandre.

Les også: Sammen om nyskaping i bibliotek – møt folka i utviklingsavdelingen vår

En oversikt over de viktigste arbeidsområdene for å få til et godt søk i bibliotekenes app og nettsider. Her er det mange kompetanser og prosesser som må spille på lag.

Lansering av søket til folkebibliotek

Den første versjonen av det nye søket kom ut i bibliotekenes nettsider den 13. november. Søkeflyten er på plass, men vi jobber løpende med å gjøre søket enda mer dekkende for alt som fins på biblioteket. Og tester det kontinuerlig med tanke på forbedringer i brukeropplevelsen.

Foreløpig dekker søket de fleste fysiske bøker i bibliotekets samling. Vi arbeider for å innlemme andre ressurser (som film og musikk) og digitale uttrykk av litterære verk (e-bøker og lydbøker).

Søket er del av alle bibliotek som bygger nettsider med Libry Content i kombinasjon med Bibliofil som kjernesystem. Det vil også bli søket i den kommende Biblioteket-appen.

På sikt skal søk og nettsider i Libry Content kunne kombineres med alle biblioteksystem/kjernesystem som brukes av norske folkebibliotek, inkludert system for e-medier, for eksempel BookBites. Dette vil kreve en vilje til samarbeid på linje med det som er inngått mellom Bibliotek-Systemer As og Biblioteksentralen.

Målet som ligger framfor oss, er at hvis du søker på for eksempel «Gjentakelsen» av Vigdis Hjorth, vil du komme til verket og kunne velge mellom alle utgaver som biblioteket ditt måtte ha. Hvis du ønsker tittelen som e-bok, kan du velge les og du har din neste leseopplevelse. Eller du kan velge reserver og hente papirboka på biblioteket ditt.

Blir ditt bibliotek med?

Et godt søk er ressurskrevende og kostbart. En av grunnene til at vi likevel kan utvikle det, er fordi vi er et samvirke for hele landet. Vi kan planlegge som om alle skal bruke tjenestene, selv om vi ikke på forhånd vet om det vil skje. På sikt er det likevel avgjørende at bibliotekene faktisk velger løsningene våre. Vi håper det nye søket er et argument for nettopp det.

Sjekk ut søket «live»på nettsidene til:

Søk for eksempel på «Atlas historien om Pa Salt» eller det du vil:)

Les også

Et døgn på biblioteket

Den 27. februar besøkte vi hovedbiblioteket i Tønsberg og Færder for å ta pulsen på de store ordene om livslang læring, kulturutvikling, tilhørighet og demokrati.

Et formidlingssystem vokser fram

Ambisjonene for hva bibliotekene og Biblioteksentralen kan få til sammen av formidling til innbyggerne i Norge er høye. Arbeidet med et felles system for digital infrastruktur i folkebibliotek startet forsiktig før 2020 og skøyt fart i 2023.