Bibliotek-Systemer As og Biblioteksentralen SA inngår samarbeidsavtale

Felles pressemelding fra selskapene
Ola-Thori-Kogstad-og-Hans-Vigen
Ola Thori Kogstad, daglig leder i Bibliotek-Systemer As, og Hans A. Vigen, administrerende direktør i Biblioteksentralen SA, etter signering av ny samarbeidsavtale. Foto: Gunn Iren Kjøndal / Bibliotek-Systemer As

Bibliotek-Systemer As og Biblioteksentralen SA inngår fra 21. september et likeverdig samarbeid for å utvikle en fullverdig integrasjon mellom biblioteksystemet Bibliofil og produktene Libry Content, Libry App og Libry Assist.

For oss er det vesentlig at Bibliofil kommuniserer godt med de formidlingsløsninger bibliotekene foretrekker. En tett integrasjon med Biblioteksentralens formidlingsløsning er etterspurt av våre kunder, og denne samarbeidsavtalen legger til rette for en god prosess fram til ferdigstilling av en slik integrasjon, sier Ola Thori Kogstad, daglig leder i Bibliotek-Systemer As.

Formålet med samarbeidet er å svare på bibliotekenes behov for å tilby moderne og gode digitale tjenester til sine brukere og ansatte. Bedre integrasjon og samspill mellom interne applikasjoner og tjenester (for eksempel lånerhåndtering, logistikk og statistikk) og publikumstjenester (for eksempel nettsider, bibliotek-app og skjermer) skal være et felles fokus for partene.

Digitale formidlingsløsninger er en av våre viktigste satsinger i årene framover. Det er avgjørende å utvikle sammen med bibliotekene og helt nødvendig å få til gode integrasjoner med Bibliofil. Derfor er denne samarbeidsavtalen så gledelig for alle parter, sier Hans A. Vigen, administrerende direktør i Biblioteksentralen.

Bibliotek-Systemer As har utviklet og levert biblioteksystemet Bibliofil til bibliotek i Norge siden 1988. Selskapet utvikler og forhandler også selvbetjeningsenheter og løsninger for Meråpent bibliotek.

Biblioteksentralen SA er eid av landets kommuner og fylkeskommuner og har levert bøker, tjenester og kompetanse til bibliotek siden 1952. Selskapet er et ideelt samvirkeforetak, der all fortjeneste går tilbake til utvikling av tjenester og produkter.

Kontaktpersoner

Ola Thori Kogstad

Daglig leder i Bibliotek-Systemer As
Send e-post
Telefon: 33 11 68 00

Hans A. Vigen

Administrerende direktør i Biblioteksentralen SA
Send e-post
Telefon: 470 25 930

Les også

3 om litteraturformidling og Forrigebok 

I høst og vinter har Biblioteksentralen presentert lesersørvis-verktøyet Forrigebok på fagseminarer i regi av fylkesbibliotek. Vi har spurt tre av deltakerne om hva som gjør dem nysgjerrige på verktøyet og hvordan de bruker det i sin egen litteraturformidling.

Bøker og lesing – Biblioteksentralens tall for 2022 

Hva forteller våre tall om bokinnkjøp, litteraturformidling og lesing i Norge?
Hvilke bøker solgte vi mest av i fjor, hva lå på utlånstoppen i BookBites, hvilke emner går igjen i katalogiseringen vår og hvilke appelltermer topper bruken i Forrigebok?