Vi bryr oss om miljøet!

Bibliotekenes Hus tar samfunnsansvar og er Miljøfyrtårn-sertifisert. Gjennom langsiktig planlegging og styring av miljøarbeid skal vi legge forholdene til rette for en aktiv og bevisst holdning til miljø hos oss.

Hvert år utarbeider vi en klima- og miljørapport. Den kan du få tilsendt om du ønsker. Ta kontakt med kundesenteret vårt

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Les mer om regelverket og ordningen på miljofyrtarn.no