Bibliotekenes logo
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Et formidlingssystem vokser fram

Ambisjonene for hva bibliotekene og Biblioteksentralen kan få til sammen av formidling til innbyggerne i Norge er høye. Arbeidet med et felles system for digital infrastruktur i folkebibliotek startet forsiktig før 2020 og skøyt fart i 2023.

I dag består formidlingssystemet vårt av bibliotekenes nettsideløsning og CMS, en felles metadatabrønn og en app i pilot. Det er starten på én digital inngang til biblioteket ditt.

Denne artikkelen er laget til Biblioteksentralens årsmøte i 2024 og årsrapport for 2023.

1. Ny strategi

I de to årene før 2020 legger Biblioteksentralen en ny strategi med vekt på innovasjon og samarbeid. I årsrapporten for 2019 uttales ambisjonene slik: «I diskusjonene rundt hvordan biblioteket kan være relevant også digitalt og i utviklingen av digitale formidlingstjenester, ønsker Biblioteksentralen å være bibliotekenes støttespiller og utviklingspartner.»

2. Etablering av ny avdeling for tjenesteutvikling

I 2020 ansetter vi vår første tjenestedesigner og oppretter en ny avdeling for tjenesteutvikling. Avdelingen består i første omgang av to ansatte, men styret gir klarsignal for flere ansettelser og intern omorganisering. Ett av grepene er å slå den nye avdelingen sammen med avdelingen for metadata og rekruttere utviklere, designere og produkteiere. I dag består avdelingen av 23 personer i tverrfaglige og designdrevne produktteam.

3. Tettere samarbeid med bibliotek

Designdrevet vil blant annet si at tjenesteutviklingen vår skal basere seg på dyp innsikt i brukerens behov. Og at tjenestene forbedres kontinuerlig gjennom prototyper og brukertesting. Med den nye avdelingen jobber hele Biblioteksentralen mer metodisk sammen med bibliotekansatte og innbyggere i tjenesteutviklingen vår, og samarbeider med pilotbibliotek.

4. Lansering av nettsideløsning og CMS

Arbeidet med nettsideløsning og felles CMS skreddersydd for bibliotek («Libry Content») starter høsten 2021. Det skjer i samarbeid med fire pilotbibliotek i Froland, Enebakk, Vågan og Vestvågøy. Etter hvert også Sel og Tysnes. Den nye nettsideløsningen lanseres i 2022, og gjennombruddet kommer med utrullingen i Rogaland i 2023. I forbindelse med pilotarbeidet i Froland, sier biblioteksjefen: «Det er ikke så lett å utfolde seg på en kommunal side. (…) Bibliotekets nettsider må være mer levende. Vi har en annen rolle når det gjelder digital formidling enn vann og vei.»

5. Appen Biblioteket i pilot

Høsten 2023 starter vi pilot for Biblioteket-appen sammen med bibliotekene i Haugesund, Sandnes, Tysvær og Tønsberg og Færder. Appen – i likhet med nettsidene – har innhold fra CMS og metadatabrønnen vår. Bibliotekene slipper dermed å lage samme innhold flere steder, og det er også enklere å dele innhold mellom bibliotekene.

6. Metadatabrønn

Tanken om ny infrastruktur for metadata tar form samtidig med den nye strategien, både nasjonalt og hos oss. Sentralt er å skape en felles og verkbasert brønn for data og inspirerende formidlingsinnhold til alle bøker, musikk, film og dataspill i norske folkebiblioteksamlinger. Dataene skal kunne samles inn fra flere kilder og enkelt deles med nettsidene og appen til de lokale folkebibliotekene, og eventuelle andre bibliotektjenester.

7. Min side og ny søkeopplevelse

«Det nye søket har endret livet mitt» forteller en bibliotekbruker i Sauda da vi lanserer «Min side» og en ny søkeopplevelse på bibliotekenes nettsider høsten 2023. Det skjer mye takket være den nye metadatabrønnen og integrasjonen med biblioteksystemet Bibliofil som utvikles av Bibliotek-Systemer As i Larvik og brukes av en rekke bibliotek for å håndtere utlån av fysiske medier og informasjon om lånerne.

På tampen av 2023 er vi derfor et godt skritt nærmere drømmen om én enkel og brukervennlig inngang til biblioteket digitalt, under en felles «merkevare»: nemlig folkebiblioteket ditt.

I
Noen av ambisjonene for funksjoner i nettsideløsningen, appen og CMS-et framover.

Les også

Et døgn på biblioteket

Den 27. februar besøkte vi hovedbiblioteket i Tønsberg og Færder for å ta pulsen på de store ordene om livslang læring, kulturutvikling, tilhørighet og demokrati.