Bibliotekenes logo
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

En god nettsideløsning for alle folkebibliotek – nå rulles den ut i Rogaland

– Det har vært lett å komme i gang, mye enklere enn de fleste skulle tro, sier Geir Bergstrøm, avdelingsleder for drift på biblioteket i Sandnes. Å utvikle et intuitivt og stegvis onboardingsprogram for nye bibliotek har vært et mål for lanseringen i vest.
Bilde av kommuner i Rogaland som har valgt nettsideløsningen.
Innbyggerne i Rogaland har tilgang til en rekke gode tjenester gjennom biblioteket sitt. Nå blir det enklere å formidle tilbudene på nye nettsider, slik at alle kan oppdage dem. Illustrasjon: Nikolaj Blegvad

Den 15. november lanserer de fleste av bibliotekene i Rogaland nye nettsider samtidig. Da har bibliotekene i Sandnes, Haugesund og Tysvær vært på noen uker som «fylkespiloter» allerede.

Det er første gang bibliotekene i Rogaland har gått sammen om nettsideløsning og felles digital infrastruktur.

Valget falt på Biblioteksentralens digitale tjenester, som foruten nettsideløsningen Libry Content, også består av appen «Biblioteket» og en brønn for metadata og formidlingsinnhold.

Enkel onboarding av nettsideløsningen

Ambisjonen er at dette skal bli hele Norges digitale infrastruktur for formidling i folkebibliotek. Å få på et helt fylke samtidig er både en milepæl og en lakmustest.

I forbindelse med lanseringen av nye nettsider er det derfor laget et onboardingsprogram der bibliotekene stegvis får god veiledning i å bygge sin lokale hjemmeside.

Et lignende program er tidligere utviklet for tilgjengelighetserklæringen som alle offentlige nettsider må ha.

Det har vært lett å komme i gang med de nye nettsidene, mye enklere enn de fleste skulle tro. Det er nesten så vi tror vi kanskje har fått litt spesialbehandling.

Geir Bergstrøm, Sandnes bibliotek

Søk og Min sideet sammenhengende bibliotekunivers

Et annet mål har vært å lansere Min side-funksjon og et nytt søk i nettsideløsningen.

For bibliotekenes formidling er det viktig med brukervennlige og fristende nettsider, men drømmen er enda større. Nemlig å bygge et helhetlig og sammenhengende digitalt bibliotekunivers for innbyggerne i landet.

Slik at du kan gå inn på nettsiden eller appen til biblioteket ditt og være i samme digitale rom fra begynnelse til slutt. Det gjelder for eksempel i søkeopplevelsen – fra du søker på ei bok til du henter den på biblioteket eller leser eller lytter til den digitalt.

Les mer om det nye søket

Å realisere drømmen om et sammenhengende bibliotekunivers fullt og helt ligger fortsatt framfor oss, men vi har kommet mange skritt lenger enn for bare noen få måneder siden.

En forutsetning i Rogaland, der bibliotekene har Bibliofil som biblioteksystem (kjernesystem), er samarbeidet med Bibliotek-systemer As. Nå kan lokale data som lån og beholdningsdata hentes inn i nettsidene og appen. Resultatet er en klar forbedring for bibliotekbrukerne.

Les mer om Min side

Vi har fått være med å teste en prøveversjon av det nye søket. Det ser bra ut, men ekstra spennende er det som skal komme på sikt. Det er tungvint for den enkelte bruker å sjekke de ulike innholdstjenestene separat framfor samlet på et brett, og mange av de digitale tilbudene våre er ikke oppdaget av lånerne ennå.

Geir Bergstrøm, Sandnes bibliotek

Digital infrastruktur i Nasjonal bibliotekstrategi

Biblioteksentralens felles nettsideløsning, app og metadatabrønn er i tråd med beskrivelsen av et brukervennlig formidlingssystem i Nasjonal bibliotekstrategi:

«Målet er at du som låner i et folkebibliotek både skal ha tilgang til et stort og variert digitalt innhold, og at det skal formidles til deg i et enkelt og brukervennlig system.» (Lubna Jaffery, kultur- og likestillingsminister, i forordet til Utvidet nasjonal bibliotekstrategi – ut 2025, vår utheving)

Uavhengig av hva som blir resultatet av Nasjonal bibliotekstrategi, er det trygt og risikofritt å starte med nettsideløsningen vår nå.

Bibliotek kan tegne et abonnement uten bindingstid og oppstartskostnader, der det er enkelt å komme i gang.

Skulle biblioteket ombestemme seg, har dere ikke kastet bort store ressurser på oppstart verken økonomisk eller i arbeidstid.

Ta kontakt med oss for en demo

Les også

Et døgn på biblioteket

Den 27. februar besøkte vi hovedbiblioteket i Tønsberg og Færder for å ta pulsen på de store ordene om livslang læring, kulturutvikling, tilhørighet og demokrati.

Et formidlingssystem vokser fram

Ambisjonene for hva bibliotekene og Biblioteksentralen kan få til sammen av formidling til innbyggerne i Norge er høye. Arbeidet med et felles system for digital infrastruktur i folkebibliotek startet forsiktig før 2020 og skøyt fart i 2023.