Bibliotekenes logo
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Tilgjengelighetserklæring for bibliotek

Fra 1. februar 2023 må alle offentlige virksomheter ha på plass en tilgjengelighetserklæring for nettsidene sine. Biblioteksentralen har ambisjoner om at formidlings- og nettsideplattformen Libry Content skal gjøre det enkelt for bibliotek å være best i klassen på universell utforming.
Formidlings- og nettsideplattformen Libry Content ble lansert høsten 2022. God tilgjengelighet og universell utforming er tenkt inn fra start. Foto: Nikolaj Blegvad

Bibliotek skal være åpne og tilgjengelige for alle. Det gjelder også bibliotekenes digitale tjenester og nettsider. Digital tilgjengelighet handler blant annet om: 

  • at nettstedet ditt har en klar tekstforståelig navigasjon 
  • at nettstedet ditt har gode kontraster 
  • at nettstedet ditt er mulig å betjene med skjermleser 

Altfor ofte er universell utforming noe man starter med for sent i utviklingen av nettsider. Det er lett å glemme at god tilgjengelighet handler om mye mer enn å oppfylle lovkrav eller hjelpe noen få.  

Det å tilrettelegge for brukere med fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse skaper bedre og tydeligere nettsteder. Det er rett og slett en vinn-vinn for alle. 

Hva er en tilgjengelighetserklæring? 

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon (egenmelding), der du beskriver i hvilken grad nettstedet ditt lever opp til krav knyttet til universell utforming. De som besøker nettstedet ditt, skal også kunne melde fra om mangler rundt tilgjengelighet. På denne måten kan du få god hjelp til å finne ut hva nettsidene dine må bli bedre på. 

Lovkravet om tilgjengelighetserklæring gjelder all offentlig virksomhet, inkludert bibliotek. Erklæringen skal fylles ut i Digitaliseringsdirektoratets løsning.  

Les mer om tilgjengelighetserklæringen på nettsidene til Tilsynet for universell utforming i ikt

Libry Content og tilgjengelighet 

Biblioteksentralen utvikler nettsider for norske bibliotek gjennom formidlings- og nettsideplattformen Libry Content. Plattformen ble lansert høsten 2022 og brukes av stadig flere bibliotek.  

Les også: Librycontent.no 

I forbindelse med tilgjengelighetserklæringen har det vært lærerikt å gå systematisk gjennom kravene. Vi har hatt muligheten til å tenke universell utforming inn fra første byggestein i Libry Content. 

Dette tar vi ansvar for 

Det store flertallet av norske bibliotek har under ti ansatte. Over halvparten av dem har tre ansatte eller færre, viser folkebibliotek-statistikken til Nasjonalbiblioteket.  

Arbeidet med de ulike og ofte tekniske kravene som følger av digital formidling i offentlig virksomhet, for eksempel tilgjengelighet, personvern og grønn IT, kan være vanskelige å ta tak i. Alle de gode intensjonene bak lovene forsvinner i oppgaver som virker uoverkommelige. 

Libry Content skal gjøre arbeidet med tilgjengelighet digitalt så enkelt og selvfølgelig som mulig for bibliotekene. 

  • Vi tar derfor ansvar for utvikling, testing og løpende vedlikehold av de tekniske kravene for tilgjengelighet.  
  • Vi tar ansvar for at biblioteket ditt får hjelp til å tenke universell utforming når dere legger inn bilder og annet innhold på nettsidene.  
  • Vi tar ansvar for god og trinnvis veiledning når biblioteket skal fylle ut tilgjengelighetserklæringen. 

Trinnvis tilgjengelighetserklæring 

I arbeidet med å veilede «Libry Content-bibliotekene» i å fylle ut tilgjengelighetserklæringen, har vi delt jobben opp i mindre og gjennomførbare oppgaver. 

I tre meldinger over tre uker fikk bibliotekene konkrete oppgaver til hva de trinnvis måtte gjøre med tilgjengelighetserklæringen. Oppgavene skulle ikke være for tidkrevende eller vanskelige å forstå. På denne måten fikk bibliotekene hjelp, men også eierskap til arbeidet med universell utforming. 

På en av de siste datoene i januar mottok vi denne meldingen fra et bibliotek: «Tusen takk for veldig bra veiledning på tilgjengelighetserklæring. Nå er jeg i mål for denne gangen. Veldig lærerikt! Jeg vil si en ting til: For små bibliotek som mitt så er vi helt avhengige av veiledning og hjelp med slikt som dette. Uten det hadde jeg gitt opp.» 

Det var først og fremst veldig motiverende (tusen takk!) Og akkurat der og da kunne vi kjenne på en skikkelig stolthet, også. For det er akkurat dette som er noe av det viktigste målet vårt. Vi skal gjøre det enkelt å formidle bra. 

Les også

Et døgn på biblioteket

Den 27. februar besøkte vi hovedbiblioteket i Tønsberg og Færder for å ta pulsen på de store ordene om livslang læring, kulturutvikling, tilhørighet og demokrati.

Et formidlingssystem vokser fram

Ambisjonene for hva bibliotekene og Biblioteksentralen kan få til sammen av formidling til innbyggerne i Norge er høye. Arbeidet med et felles system for digital infrastruktur i folkebibliotek startet forsiktig før 2020 og skøyt fart i 2023.