– Libry Content er mer enn bare nettsider

Biblioteksentralen utvikler Libry Content, en nettside- og formidlingsplattform skreddersydd for bibliotek.
Bilde av designer som jobber. Biblioteksentralen utvikler Libry Content, en nettside- og formidlingsplattform skreddersydd for bibliotek.

– I Biblioteksentralen har vi et brennende ønske om å bygge gode tjenester som begeistrer både ansatte og bibliotekbrukerne, sier Jonas Svartberg Arntzen, leder for tjenesteutvikling i Biblioteksentralen.

Som ledd i dette utvikler Biblioteksentralen nå nettside- og formidlingsplattformen Libry Content, et arbeid som skjer i tett samarbeid med bibliotekene selv. Målet er å skape en nettsideløsning som er enkel for de ansatte å bruke, samtidig som den gir bibliotekbrukerne tilgang til både informasjon og inspirasjon.

Utviklet sammen med bibliotek og brukere

I denne videoen forteller Jonas Svartberg Arntzen, Inger Nygård (produkteier) og An-Tim Nguyen (designer) om hvordan de jobber og hvorfor det er så viktig å involvere de som skal bruke tjenesten, både bibliotekansatte og sluttbrukerne.

Å jobbe i et team med utviklere og designere som er så gode i jobben sin, gjør det utrolig gøy å utvikle tjenester som dette. For bibliotekene – og med bibliotekene.

Inger Nygård, produkteier

Løsningen brukes allerede av flere bibliotek

Flere bibliotek har allerede tatt i bruk løsningen. Blant disse finner vi flere pilotbibliotek, som har vært uvurderlige i utviklingsarbeidet. Samarbeidet har blant annet vist hvor viktig det er med gode verktøy for digital formidling i en travel arbeidshverdag. Dette er det derfor blitt jobbet mye med i Libry Content. Neste steg er tettere integrasjon med biblioteksystemene, slik at bibliotekbrukerne skal få færre plattformer å forholde seg til.

Vil du vite mer om Libry Content?

Les mer og meld deg på nyhetsbrevet her

Les også artikkelen «En utviklingspartner med fokus på sluttbrukerne»

Les også

3 om litteraturformidling og Forrigebok 

I høst og vinter har Biblioteksentralen presentert lesersørvis-verktøyet Forrigebok på fagseminarer i regi av fylkesbibliotek. Vi har spurt tre av deltakerne om hva som gjør dem nysgjerrige på verktøyet og hvordan de bruker det i sin egen litteraturformidling.

Bøker og lesing – Biblioteksentralens tall for 2022 

Hva forteller våre tall om bokinnkjøp, litteraturformidling og lesing i Norge?
Hvilke bøker solgte vi mest av i fjor, hva lå på utlånstoppen i BookBites, hvilke emner går igjen i katalogiseringen vår og hvilke appelltermer topper bruken i Forrigebok?