Bibliotekenes logo
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Nasjonal tesaurus for sjanger og form

Biblioteksentralen bruker fra juni 2021 den nasjonale tesaurusen. Vi har i flere år samarbeidet med Nasjonalbiblioteket og Bokbasen for å utvikle en nasjonal tesaurus for sjanger og form.
Kvinne søker etter sjanger på bibliotekets nettsider
Ny nasjonal tesaurus for sjanger og form skal blant annet gjøre det enklere å finne bøker i samme sjanger i bibliotekenes kataloger. Foto: Nikolaj Blegvad

Biblioteksentralen, Bokbasen og Nasjonalbiblioteket brukte tidligere sine egne lister for sjanger og form. Det førte til at termene som ble brukt i de enkelte bibliotekkatalogene varierte etter hvilken leverandør av bibliografiske data som ble brukt i biblioteket. En del folkebibliotek benyttet data fra både Biblioteksentralen og Bokbasen, og termene for sjanger/form ble dermed ulike i samme bibliotek. En del bibliotek brukte i tillegg egne termer for sjanger og form. Dette er uheldig for gjenfinningen i den enkelte katalog og for søk i fellestjenester.

Arbeidet med tesaurusen startet opp i 2018 etter forslag fra Emnedatakomiteen. Nasjonalbiblioteket satte ned en gruppe med representanter fra Nasjonalbiblioteket, Biblioteksentralen og Bokbasen. Nå er den ferdig, og vi tar den umiddelbart i bruk.

Tesaurusen er et skritt på veien til nasjonale metadatatjenester basert på lenkede data.

Tesaurusen

Norsk tesaurus for sjanger og form inneholder begreper og termer for publikasjoners sjanger og form. Sjanger og form beskriver hva et dokument er, ikke hva det handler om. Formen kan være Romaner og sjangeren kan være Grøssere. I tesaurusen presenteres begrepene og termene som uttrykker disse, både i en hierarkisk og alfabetisk struktur.

Bestemmelser for tesaurusen:

 • Tesaurusen skiller ikke mellom barn og voksne.
 • Termene skal være i flertallsform.
 • Tesaurusen skal inneholde form- og sjangertermer for trykt materiale og e-bøker, men ikke for musikk, film og spill.
 • Det kan være aktuelt å utvide tesaurusen med andre materialtyper etter hvert.
 • Vi bygger i størst mulig grad på Library of Congress Genre/Form Thesaurus (LCGFT) og mapper til denne der det er mulig.
 • Tesaurusen er polyhierarkisk, det betyr at ett begrep kan plasseres i flere hierarkier.
 • Termene skal være på bokmål og nynorsk.

Utgangspunktet for den nasjonale tesaurusen var listene over sjanger- og formtermer fra de tre deltakerne. Biblioteksentralens tidligere form- og sjangertermer (Bibbi-sjangre) som har vært i bruk i flere tiår, er altså med i den nye tesaurusen, men det er kommet en del endringer. Tesaurusen består av mange flere sjangre og former enn det Biblioteksentralen brukte tidligere, og vi vil bruke alle de begrepene som er aktuelle for oss.

Noen av sjangrene brukes bare på Nasjonalbibliotekets eldre materiale, og er ikke aktuelle for oss. Eksempler på dette er Hyldningsskrift, Likprekener og Leilighetstrykk.

Tesaurusen vil fortsette å utvikle seg videre og nye termer vil komme inn. Nasjonalbiblioteket har det videre ansvaret for utvikling og drift av tesaurusen, men Biblioteksentralen og Bokbasen vil fortsatt være med i arbeidet videre.

Se tesaurusen her: https://www.nb.no/nbvok/ntsf/nb/

Endringer

Her er noen av de største forskjellene mellom Bibbi-sjangre og den nasjonale tesaurusen:

 • Alle sjanger- og formtermer er nå i flertallsform: Roman er nå Romaner, Fortelling er nå Fortellinger
 • Mange kortformer er nå borte: Bygd er nå Bygdefortellinger, Historisk er Historiske fortellinger, Sjø er Sjøfortellinger
 • Noen sjangre får en annen form: Erotisk er nå Erotikk, Humoristisk er nå Humor, Kriminal er nå Krim
 • Biografisk er nå delt opp i flere sjangre: Biografier, Selvbiografier og Personlige beretninger (alle fag), Biografiske fortellinger (skjønn)
 • Kjærlighet er nå Romantikk
 • Billedbøker er nå Bildebøker
 • Ny sjanger: Feelgood
 • Spenning er nå Thrillere, men vi beholder Spenning for barn
 • Fantastisk er nå Fantastisk litteratur, og denne er oppdelt i Dystopier, Fantasy, Kontrafaktiske historier, Magisk realisme og Science fiction
 • Faglitteratur har fått mange flere sjangre og former enn tidligere, for eksempel: Bygdebøker, Ordbøker og ordlister, Parlører, Sitater, Atlas, Veikart, Slektshistorie

Marc-poster

Sjanger- og formtermene vil bli sendt ut i marcfelt 655 som før, men vokabularkoden i $2 vil bli endret fra «bibbi» til «ntsf» og identifikatoren i $0 vil bli en URI fra tesaurusen som entydig representerer begrepet og informasjon som er registrert om det. 

Eksempel:

*655#7$aAktivitetsbøker$0https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/6$2ntsf$9nob

*655#7$aAktivitetsbøker$0https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/6$2ntsf$9nno

Mer om tesaurusen på Bibliotekutvikling.no: https://bibliotekutvikling.no/2021/02/18/norsk-tesaurus-for-sjanger-og-form-og-nasjonalbibliotekets-vokabulartjeneste-nbvok/

Sjanger- og formtermer for film

Det er planlagt at det skal komme i gang et nasjonalt samarbeid om sjanger- og formtermer også for film. Inntil videre har vi endret litt på sjangrene, slik at de blir mer i samsvar med sjangrene i den nasjonale tesaurusen for bøker. Vi har tatt utgangspunkt i Library of Congress tesaurus for film når vi har endret på filmtermene, slik at vi har et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Endringer film:

 • Flertallsform: Grøss er nå Grøssere
 • Sjangeren blir ofte etterfulgt av -filmer: Biografisk er nå Biografiske filmer, Historisk er nå Historiske filmer, Spion er nå Spionfilmer
 • Spenning er nå Thrillere, men vi beholder Spenning (for barn)
 • Ny: Eventyrfilm, Dokudrama
 • Filmatisert bok er nå Adaptasjoner
 • Fantastisk er nå Fantasy

Les også: Nå starter Biblioteksentralens leveranse av metadata til Nasjonalbiblioteket

Les også

Et døgn på biblioteket

Den 27. februar besøkte vi hovedbiblioteket i Tønsberg og Færder for å ta pulsen på de store ordene om livslang læring, kulturutvikling, tilhørighet og demokrati.

Et formidlingssystem vokser fram

Ambisjonene for hva bibliotekene og Biblioteksentralen kan få til sammen av formidling til innbyggerne i Norge er høye. Arbeidet med et felles system for digital infrastruktur i folkebibliotek startet forsiktig før 2020 og skøyt fart i 2023.