Bibliotekenes logo
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Nå starter Biblioteksentralens leveranse av metadata til Nasjonalbiblioteket

‒ Vi er stolte over å være Nasjonalbibliotekets nye leverandør av metadata til norske bibliotek. For oss er dette en naturlig forlengelse av arbeidet med metadata som har vært del av virksomheten vår i over 60 år. Våre data utvikles hele tiden med bibliotekenes og lesernes behov i sentrum, sier Hans A. Vigen, administrerende direktør i Biblioteksentralen.
Metadata skal hjelpe bibliotek med å inspirere til mer lesing og enklere gjenfinning av litteratur. Foto: Nikolaj Blegvad

Oppdraget til Nasjonalbiblioteket består hovedsakelig av ferdigkatalogiserte poster til norsk litteratur, inkludert forhåndsdata om bøkene før de er utgitt. Dataene kan hentes via Nasjonalbibliotekets SRU til bibliotekenes kataloger etter behov.

Les om leveransen på Nasjonalbibliotekets nettsted bibliotekutvikling.no

Hvis biblioteket abonnerer på BIBBI-data fra Biblioteksentralen, kan katalogpostene også overføres automatisk til bibliotekets kataloger i forbindelse med innkjøp. Om lag halvparten av Biblioteksentralens årlige metadataproduksjon er knyttet til utenlandske medier som ikke er en del av oppdraget til Nasjonalbiblioteket.

Les mer om abonnement på metadata på Biblioteksentralens hjemmesider

Kreative metadata

‒ Biblioteksentralen er også glade for leveransen til Nasjonalbiblioteket fordi det gir oss trygghet til å jobbe videre med metadata utover oppdragets rammer, sier Vigen.

‒ Den digitale formidlingen krever av oss at vi er mer nyskapende og kreative når det gjelder metadata. Mange lesere inspireres til lesing først og fremst via digitale flater. De besøker kanskje bibliotek og bokhandlere bare en sjelden gang, eller aldri. Måten vi beskriver boka på gjennom metadata er derfor avgjørende for den digitale formidlingen. Hvordan inspirerer bibliotekene den stadig voksende gruppen lesere som vi kun møter digitalt?

‒ Parallelt med oppdraget til Nasjonalbiblioteket og katalogarbeidet i forbindelse med utenlandske medier, arbeider vi med nye måter å beskrive litteratur på. Vi har for eksempel igangsatt et arbeid med appellfaktorer, der vi beskriver leseopplevelsen. Vi tror appellfaktorer sammen med tradisjonelle metadata som emneord vil kunne åpne opp tilgangen til bøkene på nye måter.

Les mer om digital formidling og appellfaktorer i artikkelen «Ut av filterboblene»

På vei mot en nasjonal metadatabrønn

For Nasjonalbiblioteket er metadata til bibliotek en del av satsingen i Nasjonal bibliotekstrategi 2020‒2023. Samme strategi slår fast at Nasjonalbiblioteket skal etablere en nasjonal metadatabrønn.

‒ En nasjonal metadatabrønn er et tiltak Biblioteksentralen støtter opp om og som vi også har spilt inn i høringsrunden til den nye bibliotekstrategien (PDF). Biblioteksentralens metadatadata skal være en garantist for at overgangen til en metadatabrønn skjer så smidig som mulig og at konsistensen i bibliotekkatalogene ivaretas, sier Hans A. Vigen.

Les også

Et døgn på biblioteket

Den 27. februar besøkte vi hovedbiblioteket i Tønsberg og Færder for å ta pulsen på de store ordene om livslang læring, kulturutvikling, tilhørighet og demokrati.

Et formidlingssystem vokser fram

Ambisjonene for hva bibliotekene og Biblioteksentralen kan få til sammen av formidling til innbyggerne i Norge er høye. Arbeidet med et felles system for digital infrastruktur i folkebibliotek startet forsiktig før 2020 og skøyt fart i 2023.