Bibliotekenes logo
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Mer tid til formidling med nye nettsider

Nå får 150 000 innbyggere i Vestfold og Telemark tilgang til flunkende nye biblioteknettsider.
Mer tid til formidling med nye nettsider. Bilde av Martha Bjørkås og Anita Berulfsen Steigre.
Anita Berulfsen Steigre fra Tønsberg og Færder bibliotek og Martha Bjørkås fra Sandefjord bibliotek er glade for at nye nettsider er på plass. Foto: Nikolaj Blegvad

– Vi så behovet for en brukervennlig løsning, hvor vi ikke trenger å bruke så mye tid på «baksida».

Det forteller Martha Bjørkås, som er barnebibliotekar på Sandefjord bibliotek og en av dem som har ansvar for nettsidene til biblioteket.

– Det frigir mye tid når vi enkelt kan publisere og gjøre endringer på nettsidene. Samtidig har det vært viktig for oss at vi ikke må fungere som vår egen tekniske support. Det at vi bruker tid på å fikle med det tekniske kommer ikke lånerne våre til gode, påpeker Martha.

– I stedet kan vi jobbe mer med formidling, som er det vi faktisk er gode på.

Dette sier Anita Berulfsen Steigre seg enig i. Hun er bibliotekar på Tønsberg og Færder bibliotek og har vært tett involvert i prosjektet med ny nettsideløsning.

– Det er klart at vi helst ønsker å bruke tiden vår på formidling. Og da er det jo avgjørende at vi når ut til lånerne med det vi driver med. Formidling handler om mye mer enn hva som finnes i samlingen vår, det er jo så mye spennende som skjer i biblioteket.

Bedre formidling når alt er på ett sted for lånerne

For Tønsberg og Færder var derfor samarbeidsavtalen mellom Biblioteksentralen og Biblioteksystemer en viktig årsak til valget av Libry Content.

– Når full integrasjon mot Bibliofil er på plass, får vi en god formidlingsløsning som en naturlig del av en nettsideløsning, sier Anita.

– Og med den planlagte bibliotekappen kan dette samspillet utnyttes enda bedre. At lånerne på sikt kan oppsøke én plattform og få all informasjon der har vært avgjørende for oss. Tenk så fint det vil være når en låner søker etter ei bok på nettsidene, og samtidig får vite at nettopp den forfatteren snart kommer til biblioteket for å snakke om boka!

I Sandefjord inviterte biblioteket lånerne til å bidra med sine meninger i forbindelse med nettsideprosjektet. Martha forteller at flere av tilbakemeldingene i undersøkelsen egentlig handlet mer om biblioteksystemet enn nettsidene.

– Dette var både viktig og interessant, fordi det viser at lånerne ikke nødvendigvis forstår det skillet. For dem er det samme system, med biblioteket som avsender. At det blir en tettere integrasjon mellom nettsider og biblioteksystemet vil derfor være en stor fordel.

Les mer om samarbeidsavtalen mellom Biblioteksentralen og Biblioteksystemer her

Utvikles i samarbeid med bibliotek

Libry Content har blitt til i nært samspill med flere bibliotek, og brukerinvolvering blir minst like viktig i fortsettelsen. Anita forteller at de synes det er en fordel at Biblioteksentralen selv sitter på utviklinga av nettsidene.

– Da kan vi komme med våre ønsker og innspill, mens Biblioteksentralen har ansvar for å finne de beste løsningene. For oss har det stor betydning at produktet vi betaler for er i stadig utvikling. Vi må være trygge på at løsningen er framtidsretta og utvikler seg i takt med samfunnet. Måten universell utforming er ivaretatt på i Libry Content er et godt eksempel. Det er viktig for oss at god tilgjengelighet er tenkt inn nettsideløsningen fra starten av.

– I tillegg er det fint at Biblioteksentralen lar de ulike digitale verktøyene snakke sammen. Et eksempel er at appellfaktorer fra Forrigebok automatisk dukker opp når vi lager anbefalinger og boklister på nettsidene våre. Når dette skjer sømløst, uten at vi trenger å legge det på manuelt, får vi faktisk mer tid til å registrere bøker i Forrigebok, som igjen gjør den felles Lesersørvis-basen større og bedre.

God plan ga en god overgang

Nå er begge bibliotekene klare med nye nettsider. Med flytting av alt innhold følger det også en opprydningsjobb.

– Her støtte vi på noen nye problemstillinger, forteller Martha. Måten vi organiserte innholdet på de gamle nettsidene passet ikke helt med hvordan Libry Content er lagt opp. Det gjorde at vi måtte ta stilling til hvorfor vi hadde gjort det slik, og kom egentlig fram til at måten det var løst på i Libry Content var lurere.

Da vi fikk tilgang til testmiljøet, startet vi derfor like godt opprydningen med en gang, og valgte å legge reelt innhold inn i testløsningen. Da kunne vi bli kjent med verktøyene, samtidig som det ble mindre jobb rundt selve lanseringen, siden det meste lå klart allerede. Så i det store og hele gikk overgangen veldig greit.

Vil du ta en titt på de nye nettsidene til de to nabokommunene?

Se nettsidene til Sandefjord bibliotek her

Se nettsidene til Tønsberg og Færder bibliotek her

Les også

Et døgn på biblioteket

Den 27. februar besøkte vi hovedbiblioteket i Tønsberg og Færder for å ta pulsen på de store ordene om livslang læring, kulturutvikling, tilhørighet og demokrati.

Et formidlingssystem vokser fram

Ambisjonene for hva bibliotekene og Biblioteksentralen kan få til sammen av formidling til innbyggerne i Norge er høye. Arbeidet med et felles system for digital infrastruktur i folkebibliotek startet forsiktig før 2020 og skøyt fart i 2023.