Video: FiksFerdig bøker med tjenestedesign

Se opptak av frokostseminaret om hvordan merketjenesten FiksFerdig har blitt til med tjenestedesign som metode.

Opptaket er fra frokostseminaret FiksFerdig bøker med tjenestedesign som ble arrangert 01.12.22.

FiksFerdig er en tjeneste fra Biblioteksentralen for klargjøring av fysiske bøker til bibliotek. Biblioteket mottar bøker ferdig katalogiserte og merket med strekkode, RFID-brikke og ryggmerking.

I utviklingen av produktet har det vært avgjørende å sette bibliotekenes behov i sentrum. Dette har vært mulig ved å bruke tjenestedesign som metodikk, og dermed involvere bibliotekene tett i arbeidet. Det kan du høre produkteier Inger Nygård fortelle om i første del av seminaret.

Med åpent sinn, tjenestedesign og et tett samarbeid med flere bibliotek av ulik størrelse, har vi kunnet utforske ulike retninger og løsninger.

– Inger Nygård, produkteier, Biblioteksentralen

I andre del møter du Mette Langeland fra Sølvberget bibliotek og Jeanett Aas Andersen fra Siljan bibliotek, som er to av dem som har bidratt i produktutviklingen. I samtale med Katrine Ø. Svela, tjenestedesigner i Biblioteksentralen, deler de erfaringer fra prosessen og forteller hvordan det er å bruke FiksFerdig i biblioteket i dag.

Det er en helt ny hverdag. Jeg vil tro at jeg sparer i alle fall 60 % av tiden brukt på å legge inn bøker. Det går så mye fortere, og det er så mye gøyere!

– Jeanett Aas Andersen, biblioteksjef, Siljan bibliotek

Bilde fra presentasjon om FiksFerdig og tjenestedesign

Har biblioteket ditt lyst til å FiksFerdig gratis en periode?
Klikk her for å lese mer om FiksFerdig bøker på Biblioteksentralens nettsider og bestille prøveperiode.

Les også

3 om litteraturformidling og Forrigebok 

I høst og vinter har Biblioteksentralen presentert lesersørvis-verktøyet Forrigebok på fagseminarer i regi av fylkesbibliotek. Vi har spurt tre av deltakerne om hva som gjør dem nysgjerrige på verktøyet og hvordan de bruker det i sin egen litteraturformidling.

Bøker og lesing – Biblioteksentralens tall for 2022 

Hva forteller våre tall om bokinnkjøp, litteraturformidling og lesing i Norge?
Hvilke bøker solgte vi mest av i fjor, hva lå på utlånstoppen i BookBites, hvilke emner går igjen i katalogiseringen vår og hvilke appelltermer topper bruken i Forrigebok?

Biblioteksentralens årsmøte – forhåndsvarsel

Biblioteksentralens årsmøte er vårt øverste organ. I år arrangeres årsmøtet den 26. april. Årsmøtet velger blant annet nytt styre. Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Biblioteksentralen.