Bibliotekenes Hus

Søk
Close this search box.

Unge voksne – ny målgruppe hos Biblioteksentralen

Den nye alderskoden VU dekker målgruppen eldre ungdom i videregående skolealder og unge voksne. Dette er en endring i katalogiseringen vår som mange har etterspurt.
Foto: Nikolaj Blegvad

Unge voksne er en prioritert målgruppe for mange bibliotek. Derfor er det viktig å gjøre bøker til denne målgruppen lett tilgjengelige for lånere og ansatte. Den jobben blir enklere med den nye alderskoden i data fra Biblioteksentralen

Hva er litteratur for unge voksne?  

I det engelskspråklige markedet har det vært en markant økning av utgivelser for målgruppen unge voksne (young adult eller YA) de siste årene. Flere av disse titlene er også oversatt til norsk. 

Young adult regnes ikke som en egen sjanger og definisjoner er ikke hugget i stein. Noen kjennetegn går likevel igjen i mange av bøkene som er utgitt som young adult-bøker: 

  • Gjengangere i tema: Tema som går igjen er vennskap, den første kjærligheten, seksualitet, familieliv, liv og død, individualitet og identitet.   
  • «Coming of age»-fortellinger: Mange av bøkene er såkalte «coming of age»-fortellinger, det vil si fortellinger som handler om utfordringer ved det å være ung, om overgangen fra ungdom til voksen, om å jobbe seg gjennom problemer og lære å ta ansvar for egne handlinger. 
  • Et ungt perspektiv: Tanker og reaksjoner speiler den unge hovedpersonens alder og livsverden, noe som gjør at sterke, direkte følelser ofte kommer til uttrykk. En roman for voksne med en ung hovedperson er derimot ofte preget av en eldre modenhet eller refleksjon, for eksempel ved at historien fortelles i ettertid, der alderdommen påvirker gjensynet med hendelsene i ungdomstiden.

Voksenlitteratur med unge voksne som målgruppe 

Grensene mellom ungdom- og voksenlitteratur er flytende og løst definert. Mange av YA-leserne er voksne.

På 1950-tallet kom «The catcher in the rye» av J.D. Salinger ut. Boka var opprinnelig skrevet for voksne, men det var hovedsakelig ungdom som ble de ivrigste leserne av boka. Romanens temaer om angst og fremmedgjøring er blitt synonymt med litteratur for unge voksne.  

I dagens bokmarked finnes det flere slike «The catcher in the rye»-bøker, altså voksenlitteratur som egner seg for unge voksne. Romanene «Furuset» av Linn Strømsborg, «Alle utledninger har lukka gardiner» av Maria Navarro Skaranger og «Poster girl» av Veronica Roth er utgitt som voksenbøker, men er samtidig eksempler på titler som passer for unge voksne. 

Derfor har vi lenge hatt et ønske om å kunne angi målgruppe unge voksne på litteratur for voksne, når det er aktuelt, i tillegg til litteratur som er utgitt med bokgrupper for barn og ungdom.

Den nye alderskoden i katalogiseringen 

Alderskodene som brukes i Bibbi-postene våre til norske skole- og folkebibliotek ble i sin tid utarbeidet av «Rådgivende utvalg for barne- og ungdomslitteratur for folke- og skolebibliotek» og var opprinnelig knyttet til klassetrinn i grunnskolen. Senere ble de utvidet med førskolebarn.  

Fram til nå har kodene gått fra de minste barna aa (0–3 år) og opp til ungdomstrinnet mu (13–16 år). Siden det ikke har eksistert en egen kode for eldre ungdom i videregående skolealder (16–18 år), har mu blitt brukt for all ungdomslitteratur fra 13 år og oppover. 

Biblioteksentralen merket tidligere voksenbøker som passet for unge voksne i formidlingstjenesten Emner i skjønn (VGS). Siden denne tjenesten dessverre måtte avvikles av tekniske årsaker for noen år siden, har vi manglet og savnet denne muligheten. Nå har vi funnet en måte å gjøre det på i katalogiseringen vår.

Heretter kan bøker få alderskode vu i kombinasjon med målgruppe i felt 008 22 som enten må være j (barn/ungdom) eller a (voksen) ut fra hvilken bokgruppe og målgruppe boka har fått fra forlaget. 

VU vil dekke målgruppene ungdom og unge voksne 16–20+ år. 

Les også: Slik setter vi alderskoder på bøkene

Bedre formidling og gjenfinning 

Den nye alderskoden kan brukes av biblioteksystemene for å gjøre det mulig å søke på litteratur for unge voksne i bibliotekets katalog. Alderskoden vil også åpne for bedre formidling i andre tjenester. 

For eksempel bruker vi den nye alderskoden til å vise opplysningen unge voksne på boktittel eller verk i det digitale formidlingsverktøyet Forrigebok, der vi tidligere bare har vist barn, ungdom og voksne. Det letter gjenfinningen og gjør formidlingen mer målrettet.

Samtidig har det blitt mulig å filtrere Readalikes-funksjonen i Forrigebok på målgruppe «unge voksne». 

Den nye alderskoden er nå også et filtreringsvalg i nettbokhandelen vår på bibsent.no:

Klikk her for å se trefflista for «bøker+alder: 16–18 år» i nettbokhandelen vår

Ny praksis i Bibbi-postene fra Biblioteksentralen 

Ungdomslitteratur for ungdomstrinnet (ca. 13–16 år) 
Målgruppe (barn/ungdom) 008 22 = j  
Alderskoder 019$amu 
Note 521  Alder: Ungdom 13–16 år 
I Marc21 vil dette generere: *385$a13–15 år $0https://schema.nb.no/Bibliographic/Values/TG1005$2nortarget 

Ungdomslitteratur for ungdomstrinnet og videregående skolealder  
Målgruppe (barn/ungdom) 008 22 = j 
Alderskoder  019$amu,vu 
Note 521 Alder: Ungdom 13–16 år/Unge voksne 
I Marc21 vil dette generere: 
*385##$a13–15 år$mAldersgruppe$0https://schema.nb.no/Bibliographic/Values/TG1005$2nortarget +  
*385##$a16–17 år$mAldersgruppe$0https://schema.nb.no/Bibliographic/Values/TG1015$2nortarget 

Ungdomslitteratur for videregående skolealder (ca. 16–18 år) 
Målgruppe (barn/ungdom) 008 22 = j 
Alderskoder  019$avu 
Note 521  Alder: Unge voksne fra 16 år 
I Marc21 vil dette generere: *385##$a16–17 år$mAldersgruppe$0https://schema.nb.no/Bibliographic/Values/TG1015$2nortarget 

Litteratur utgitt for unge voksne/voksne 
Målgruppe (voksen) 008 22 = a 
Alderskoder 019$avu,v 
Note 521 Alder: Unge voksne/Voksne 
I Marc21 vil dette generere:   
*385##$a16–17 år$mAldersgruppe$0https://schema.nb.no/Bibliographic/Values/TG1015$2nortarget 
*385##$aVoksne$mAldersgruppe$0https://schema.nb.no/Bibliographic/Values/TG1016$2nortarget 

Les også

Et døgn på biblioteket

Den 27. februar besøkte vi hovedbiblioteket i Tønsberg og Færder for å ta pulsen på de store ordene om livslang læring, kulturutvikling, tilhørighet og demokrati.

Et formidlingssystem vokser fram

Ambisjonene for hva bibliotekene og Biblioteksentralen kan få til sammen av formidling til innbyggerne i Norge er høye. Arbeidet med et felles system for digital infrastruktur i folkebibliotek startet forsiktig før 2020 og skøyt fart i 2023.