Bibliotekenes logo
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Norsk Bibliotekforening selger NBF Tidsskriftformidlingen til Biblioteksentralen

Pressemelding fra Norsk Bibliotekforening og Biblioteksentralen
Foto: Nikolaj Blegvad

Norsk Bibliotekforening har inngått en avtale med Biblioteksentralen SA om salg og virksomhetsoverdragelse av NBF Tidsskriftformidlingen. Avtalen ble inngått 15. juni, og gjelder fra og med 1. juli 2022.

Salget til Biblioteksentralen vil være en virksomhetsoverdragelse der Biblioteksentralen tar over rettighetene og pliktene som NBF Tidsskriftformidlingen har overfor sine kunder, leverandører og ansatte.  

– Denne virksomhetsoverdragelsen gjør det mulig for Norsk Bibliotekforening å konsentrere seg om det politiske og bibliotekfaglige arbeidet i større grad, samtidig som bibliotekene fremdeles får gode tjenester fra NBF Tidsskriftformidlingen gjennom Biblioteksentralen. Biblioteksentralen er en stor organisasjon som vil videreutvikle tidsskrifttjenesten, og er i stand til å ta NBF Tidsskriftformidlingen inn i fremtiden på en god måte, sier leder i Norsk Bibliotekforening Vidar Lund.

– Styret i Norsk Bibliotekforening har kommet frem til at dette er et godt tidspunkt for å selge NBF Tidsskriftformidlingen. Det er nødvendig med en utvikling av NBF Tidsskriftformidlingen fremover. Dette er et arbeid som interesseorganisasjonen Norsk Bibliotekforening ikke har tilstrekkelige ressurser til. NBF Tidsskriftformidlingen har gitt gode bidrag til Norsk Bibliotekforenings økonomi gjennom mange år, avslutter Vidar Lund.

– Biblioteksentralen har gjennom 70 år sørget for gode betingelser og effektiv logistikk på medier til norske bibliotek. NBF Tidsskriftformidlingen er et naturlig tilfang til virksomheten vår, og vi kan dra nytte av synergier som vi vil forvalte til bibliotekenes beste, blant annet ved å styrke og utvikle tjenesten digitalt, sier Hans A. Vigen.

– Vi ser frem til å overta denne viktige tjenesten og er overbevist om at dette blir en vinn-vinn-vinn, for bibliotekene, for Norsk Bibliotekforening og for Biblioteksentralen.

NBF Tidsskriftformidlingen er leverandør av norske og utenlandske tidsskrift til alle typer bibliotek og organisasjoner som er medlem i Norsk Bibliotekforening, og har vært en viktig del av Norsk Bibliotekforenings virksomhet siden 1930-tallet.

Biblioteksentralen SA er eid av landets kommuner, fylkeskommuner, KS og Norsk Bibliotekforening, og har levert bøker, tjenester og kompetanse til bibliotek siden 1952. Biblioteksentralen er et ideelt samvirkeforetak, der all fortjeneste går tilbake til utvikling av tjenester og produkter. Biblioteksentralens formål er å støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag, også i en mobil og digital tid. 

Kontaktinformasjon

Vidar Lund, leder i Norsk Bibliotekforening
Send e-post
Tlf. 402 11 624

Hans A. Vigen, administrerende direktør i Biblioteksentralen
Send e-post
Tlf. 470 25 930

Les også

Et døgn på biblioteket

Den 27. februar besøkte vi hovedbiblioteket i Tønsberg og Færder for å ta pulsen på de store ordene om livslang læring, kulturutvikling, tilhørighet og demokrati.

Et formidlingssystem vokser fram

Ambisjonene for hva bibliotekene og Biblioteksentralen kan få til sammen av formidling til innbyggerne i Norge er høye. Arbeidet med et felles system for digital infrastruktur i folkebibliotek startet forsiktig før 2020 og skøyt fart i 2023.