Bibliotekenes Hus

Søk
Close this search box.

Årsmøte i Biblioteksentralen holdes i Haugesund under Bibliotekmøtet i april

Årsmøte i Biblioteksentralen er vårt øverste organ. Foto: Nikolaj Blegvad
Dette er et forhåndsvarsel til våre medlemmer om at årsmøtet i 2024 er den 17. april. Frist for å melde inn saker er 1. februar, eller i så god tid at styret har anledning til å behandle sakene og ta dem med i innkallingen til årsmøtet.

Medlemmer i Biblioteksentralen er 353 kommuner, 12 fylkeskommuner, KS (kommunesektorens organisasjon) og Norsk Bibliotekforening. Alle medlemmer har én stemme på årsmøtet, som er vårt øverste organ.

Se full oversikt over medlemmer på Biblioteksentralens hjemmesider

Vi ber medlemmene legge spesielt merke til to forhold:

  • Årsmøtet i 2024 arrangeres i Haugesund.
  • Årsmøtet i 2024 arrangeres kun fysisk.

Biblioteksentralen skal styrke norske bibliotek

Biblioteksentralens oppgave er å støtte og styrke bibliotekene lokalt gjennom å utvikle gode fellestjenester for hele landet. Vi er et ideelt og medlemsbasert samvirkeforetak der all fortjeneste går til å utvikle tjenester for bibliotek.

Folkebiblioteket er en lovpålagt oppgave og en viktig del av et kunnskapsrikt, inkluderende og levende lokalsamfunn der folk kan utvikle seg og finne kunnskap og opplevelser gjennom hele livet, både alene og i fellesskap med andre.

Les mer om hvorfor kommunen din er medlem i Biblioteksentralen i denne artikkelen

Årsmøtet er en ypperlig mulighet for politisk og administrativ kommuneledelse til å bli bedre kjent med bibliotek

Biblioteksentralen holder til i Oslo, men vi har medlemmer i hele landet. I år er det derfor naturlig å arrangere årsmøtet under Bibliotekmøtet 2024 i Haugesund, som arrangeres av Norsk Bibliotekforening. Her møtes store deler av det norske bibliotekmiljøet på ett sted.

Bibliotekmøtet er derfor en perfekt ramme for å bli bedre kjent med bibliotekutvikling og kulturpolitikk.

Under årsmøtet, når valgene er avsluttet, vil vi også gi en presentasjon av Biblioteksentralens strategi og ambisjoner for og sammen med norske bibliotek. På denne måten kan du som medlem også bli bedre kjent med oss.

Det er i all hovedsak ordførere og kommunedirektører som kan representere kommunen sin på årsmøtet. Det er mulig å delegere oppgaven med å delta på årsmøtet til for eksempel biblioteksjef. I år vil vi sterkt anbefale ordfører, kommunedirektør eller kultursjef å komme til Haugesund sammen med biblioteksjefen!

Saker – faste og innmeldte

De faste sakene på årsmøtet vårt er:

  • Konstituering
  • Godkjenne årsberetningen
  • Godkjenne årsregnskap 
  • Valg av styre
  • Valg av valgkomité
  • Valg av revisor
  • Fastsette godtgjørelse til styret

Ønsker du som medlem å få en sak behandlet på årsmøtet, melder du den inn til Hans Vigen, administrerende direktør i Biblioteksentralen. Du kan også melde inn til vår styreleder, som er Torger Ødegaard, kommunedirektør i Hole kommune.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 1. februar, eller i så god tid at styret har anledning til å behandle sakene og ta dem med i innkallingen til årsmøtet.

Full oversikt over styret finner du på Biblioteksentralens hjemmesider

Innkalling, årsrapport og sakspapirer

Innkalling med sakspapirer og digital årsrapport, inkludert styrets årsberetning og regnskap, sendes til alle medlemmer på e-post senest 14 dager før årsmøtet holdes.

E-posten sendes til ordførere i kommuner og fylkeskommuner, og til daglig leder i KS og Norsk Bibliotekforening. I tillegg sendes den i kopi til kommunens postmottak og til bibliotek i medlemskommuner.

Årsrapport sendes i tillegg ut på papir til ordførere og bibliotek når den kommer fra trykk.

Alle sakspapirer og årsrapport legges også løpende ut på denne nettsiden.

Meld deg på årsmøte allerede nå

På et fysisk årsmøte er ikke påmelding nødvendig, men for at avviklingen skal bli så god som mulig, setter vi stor pris på at du gir oss beskjed om din deltakelse og melder deg på.

Hvis du skal representere en kommune eller fylkeskommune og ikke er ordfører, kommunedirektør eller tilsvarende, må du ta med fullmakt fra en av dem om at du kan representere kommunen din på årsmøtet.

Det er også mulig å melde seg på som observatør. Da har du ikke stemmerett.

Meld deg på årsmøtet

Kommende arrangementer