Bibliotekenes logo
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Årsmøte i Biblioteksentralen holdes i Haugesund under Bibliotekmøtet i april

Årsmøte i Biblioteksentralen er vårt øverste organ. Foto: Nikolaj Blegvad

Velkommen til årsmøte!

Medlemmer i Biblioteksentralen er 353 kommuner, 12 fylkeskommuner, KS (kommunesektorens organisasjon) og Norsk Bibliotekforening. Alle medlemmer har én stemme på årsmøtet, som er vårt øverste organ.

Se full oversikt over medlemmer på Biblioteksentralens hjemmesider

Vi ber medlemmene legge spesielt merke til to forhold:

 • Årsmøtet i 2024 arrangeres i Haugesund.
 • Årsmøtet i 2024 arrangeres kun fysisk.

Påmelding

 • For å gjøre avviklingen av årsmøtet så god som mulig, setter vi stor pris på at du gir oss beskjed om din deltakelse og melder deg på.
 • Hvis du skal representere en kommune eller fylkeskommune og ikke er ordfører, kommunedirektør eller tilsvarende, må du ta med fullmakt fra en av dem om at du kan representere kommunen din på årsmøtet.
 • Det er også mulig å melde seg på som observatør. Da har du ikke stemmerett.
 • Forhåndsvarsel ble sendt i januar, hvis du er påmeldt allerede, er det ikke nødvendig med ny påmelding.

Klikk har for å melde deg på årsmøte i Biblioteksentralen

Dagsorden

 1. Konstituering (valg av møteleder, valg av to deltakere til å skrive under protokoll)
 2. Godkjenne styrets årsberetning
 3. Godkjenne regnskap med noter
 4. Valg av styre
 5. Valg av valgkomité
 6. Valg av revisor
 7. Fastsette godtgjørelse til styret
 8. Forslag til vedtektsendring

I forlengelse av årsmøtet, når valgene er avsluttet, vil vi også gi en presentasjon av Biblioteksentralens strategi og ambisjoner for digital formidling og infrastruktur.

Sakspapirer

Sak 1 har ingen sakspapirer.

Årsrapporten sendes også på papir til ordførere og bibliotek.

Biblioteksentralens rolle

Biblioteksentralens oppgave er å støtte og styrke bibliotekene lokalt gjennom å utvikle gode fellestjenester for hele landet. Vi er et ideelt og medlemsbasert samvirkeforetak der all fortjeneste går til å utvikle tjenester for bibliotek.

Folkebiblioteket er en lovpålagt oppgave og en viktig del av et kunnskapsrikt, inkluderende og levende lokalsamfunn der folk kan utvikle seg og finne kunnskap og opplevelser gjennom hele livet, både individuelt og i fellesskap med andre.

Bibliotekmøtet i Haugesund

Biblioteksentralen holder til i Oslo, men vi har medlemmer i hele landet. I år er det derfor naturlig å arrangere årsmøtet under Bibliotekmøtet 2024 i Haugesund, som arrangeres av Norsk Bibliotekforening. Her møtes store deler av det norske bibliotekmiljøet på ett sted. Bibliotekmøtet er derfor en perfekt ramme for å bli bedre kjent med bibliotekutvikling og kulturpolitikk.

Biblioteksentralen under Bibliotekmøtet 2024

Under Bibliotekmøtet har vi også stand på utstillingsområdet og arrangerer to seminarer i tillegg til årsmøtet. Vi gleder oss til å treffe folk fra hele landet!

Kommende arrangementer