Bibliotekenes logo
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

– Bibliotekets nettsider må være mer levende

Det er viktig å engasjere publikum og legge til rette for bibliotekenes formidling også på nett. Det er Kristina Tørå Solsvik og Gertti Mändla samstemte om. De er biblioteksjefer i henholdsvis Froland og Vågan. Disse kommunene er pilotbibliotek for Biblioteksentralens nye plattform for nettsider og publisering, Libry Content.
Fra venstre: Gertti Mändla og Kristina Tørå Solsvik. Foto: Privat

– Drømmen for oss er at sidene våre blir en merkevare for Froland bibliotek og et sted folk kjenner igjen. Jeg vil at folk skal ønske å gå inn på nettsidene våre for å sjekke hva som skjer.

Ordene tilhører Kristina Tørå Solsvik på Froland bibliotek i Agder, nordvest for Arendal. Biblioteket har siden senhøsten 2021 vært pilotbibliotek for Libry Content og har fra desember testet nye nettsider med løsningen. 

Utviklingen av Libry Content ledes av et nytt innovasjonsteam i Biblioteksentralen og lages i tett samspill med et utviklerteam hos Redia AS, et dansk designselskap delvis eid av Biblioteksentralen, og norske bibliotek. Målet er å lage den aller beste nettsideløsningen for bibliotek i Norge.

Bibliotek er noe annet enn vann og vei

I Froland har bibliotekets nettside vært en del av kommunens felles nettsted. Kristina ser at biblioteket har andre formidlingsbehov enn mange av de andre kommunale tjenestene. 

– Det er ikke så lett å utfolde seg på en slik kommunal side. Det skal være lite bilder og minst mulig tekst. Det er veldig begrenset hva du kan legge ut. Det blir fort stivt og statisk, og veldig «kommune». Bibliotekets nettsider må være mer levende. Vi har en annen rolle når det gjelder digital formidling enn vann og vei.

– Vi skal appellere til en sammensatt målgruppe. For oss er for eksempel både voksne og barn viktige. Vi må ikke bli helt NRK Super når det gjelder barna, men det er viktig for oss å kunne vinkle til bestemte målgrupper.

Formidling

Vågan kommune i Lofoten i Nordland er også med som pilotbibliotek. Der er Gertti Mändla biblioteksjef. Hun har gjort seg de samme erfaringene som Kristina. Et biblioteknettsted må være dynamisk. Informasjon må kunne legges ut fortløpende.

– Vi må kunne markedsføre arrangementene våre og andre tilbud. 

For biblioteksjefen i Vågan er det også bra om nettsidene blir en integrert del av bibliotekets litteraturformidling. Det er ikke alle som er på sosiale medier og som bibliotekene når der. 

– Vi savner å kunne skrive litt. Vi driver med lesersørvis nå og da hadde det vært fint å kunne sette inn et par setninger på nettsidene våre om hvorfor man burde lese denne boka.

– Som et lite bibliotek har vi ikke tid til å skrive lange artikler eller oppdatere hele tida, så det vil også være fint å kunne importere boklister og formidling fra andre.

Det skal være enkelt

Froland i sør og Vågan i nord har mye til felles. Det er snakk om store kommuner i areal, men ikke i folketall. Froland med sine nesten 6.000 innbyggere og Vågan med om lag 9.500 har i likhet med flertallet av norske kommuner færre enn 10.000 innbyggere (mediankommunen er rett over 5.000). Antall årsverk er 2 til 4, der en del av arbeidsressursene er knyttet til andre formål enn folkebiblioteket. Vågan er for eksempel et kombinasjonsbibliotek med den videregående skolen.

Det lave antallet ansatte (noe som ikke er særegent for disse to kommunene) betyr at løsningene bibliotekene bruker ikke kan forutsette mye opplæring eller inneholde for mye funksjonalitet som ikke umiddelbart gir mening.

– Vi har hatt veldig dårlige sider og fått tilbud tidligere også. Vi har prøvd WordPress, men det ble for tungvint når vi er så få som vi er, forteller Gertti.

Biblioteksjefen i Froland understreker det samme. Det er viktig å ivareta arbeidsgleden og forstå tidspresset, ellers vil ikke nettsidene bli et godt tilbud for publikum.

–  Vi ønsker en plattform som alle kan ta i bruk. Det må være såpass enkelt at det ikke er barrierer hos de ansatte på bibliotek.

– Vi håper den nye løsningen kan bli et sted der vi kan legge inn «alt» et sted. Nå er det så mange mange steder vi må oppdatere og legge ut den samme informasjonen, som Google bedrift og sosiale medier. 

Pilotbibliotek

Det er mange bibliotek som har vært involvert i innsiktsfasen til den nye løsningen. Pilotbibliotekene er nå spesielt viktige for å videreutvikle Libry Content i riktig retning. Gjennom å teste nettsidene i «den virkelige verden» kan pilotene for eksempel fange opp mangler, beskrive nye behov og være sparringspartnere for design av nye funksjoner. 

Hvordan er det for Froland og Vågan å være med som samarbeidspartner og pilot?

– For min del er det godt å jobbe sammen med noen som kan mye om nettsider. Vi sitter jo som ensomme svaner rundt om på bibliotekene, så det har gitt meg stort faglig utbytte, sier Kristina og legger til: 

– Oppfølgingen er også fin og tett. Det er skapt et godt klima for å si hva man mener. Jeg kommer jo med ting!

– For meg er det bra at det er en nettside laget spesielt for bibliotek, sier Gertti.

– Det har gått så intuitivt og lett, og sidene har blitt fine. Det er viktig for meg å huske i tilbakemeldingene mine at det kan være fristende å kreve ting, men så må det være enkelt for at vi skal bruke det.

Nysgjerrige på hvordan de nye sidene ser ut?

Klikk for å se de nye nettidene til Vågan

Klikk for å se de nye sidene til Froland

Les også

Et døgn på biblioteket

Den 27. februar besøkte vi hovedbiblioteket i Tønsberg og Færder for å ta pulsen på de store ordene om livslang læring, kulturutvikling, tilhørighet og demokrati.

Et formidlingssystem vokser fram

Ambisjonene for hva bibliotekene og Biblioteksentralen kan få til sammen av formidling til innbyggerne i Norge er høye. Arbeidet med et felles system for digital infrastruktur i folkebibliotek startet forsiktig før 2020 og skøyt fart i 2023.