Bibliotekenes Hus

Søk
Close this search box.

Digital samskaping i bibliotek

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.com
Når lokalsamfunnet ditt har en konkret utfordring som skal løses, kan samskaping på tvers av organisasjoner og grupper være svaret. Men hva gjør du når dere ikke kan møtes fysisk? Velkommen til frokostseminar om digital samskaping i bibliotek den 22. juni. Seminaret er gratis, men husk å melde deg på!

Frokostseminaret er laget for deg som jobber i bibliotek eller andre kommunale tilbud. Seminaret gir en introduksjon til metoden samskaping med fokus på hva som skjer når den flyttes til digitale arenaer.

Seminaret starter med en generell intro til samskaping av Øystein Stabell. Med seg har han Pernilla Slotte Hjermann. Hun tar utgangspunkt i den nye kulturstrategien til fylkeskommunen i Vestfold og Telemark, der samskaping og inkludering har en sentral plass. Hvordan kan biblioteket jobbe sammen med andre når samskapingen må fasiliteres digitalt?

Dette ble en akutt utfordring under pandemien, men også i normalår kan store avstander eller andre årsaker gjøre digital samskaping til et godt alternativ og gjøre deltakelse enklere. Hva krever det i så fall av den som tilrettelegger?

Om foredragsholderne

Øystein Stabell er rådgiver ved Innlandet fylkesbibliotek og var prosjektleder for «Biblioteket som samskaper». Dette var et nasjonalt prosjekt med støtte fra Nasjonalbiblioteket som utforsket og testet metoder for samskaping med deltakelse fra Troms og Finnmark, Viken, Rogaland og Innlandet. Prosjektet ble avsluttet høsten 2020. Hør Øystein snakke om samskaping her.

Pernilla Slotte Hjermann kjenner mange fra den årlige lesekampanjen Sommerles.no. Hun har lang erfaring som prosjektleder, nettverksbygger og møtefasilitator og jobber som rådgiver ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Frokostseminaret om digital samskaping inngår i en serie digitale frokostseminarer Biblioteksentralen arrangerer vår og forsommer 2021.

Som utviklingspartner og tjenesteutvikler er det å finne fram til gode metoder og utvikle i tråd med kommunenes strategier og bibliotekenes oppdrag og verdier viktig for oss i Biblioteksentralen. Dette er bakgrunnen for at vi inviterer til frokostseminarer om strategi, innovasjon og metoder i bibliotek våren og forsommeren 2021.

Kommende arrangementer