Arrangement

Digital samskaping i bibliotek

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.com

På nett

Når lokalsamfunnet ditt har en konkret utfordring som skal løses, kan samskaping på tvers av organisasjoner og grupper være svaret. Men hva gjør du når dere ikke kan møtes fysisk? Velkommen til frokostseminar om digital samskaping i bibliotek den 22. juni. Seminaret er gratis, men husk å melde deg på!

Frokostseminaret er laget for deg som jobber i bibliotek eller andre kommunale tilbud. Seminaret gir en introduksjon til metoden samskaping med fokus på hva som skjer når den flyttes til digitale arenaer.

Seminaret starter med en generell intro til samskaping av Øystein Stabell. Med seg har han Pernilla Slotte Hjermann. Hun tar utgangspunkt i den nye kulturstrategien til fylkeskommunen i Vestfold og Telemark, der samskaping og inkludering har en sentral plass. Hvordan kan biblioteket jobbe sammen med andre når samskapingen må fasiliteres digitalt?

Dette ble en akutt utfordring under pandemien, men også i normalår kan store avstander eller andre årsaker gjøre digital samskaping til et godt alternativ og gjøre deltakelse enklere. Hva krever det i så fall av den som tilrettelegger?

Om foredragsholderne

Øystein Stabell er rådgiver ved Innlandet fylkesbibliotek og var prosjektleder for «Biblioteket som samskaper». Dette var et nasjonalt prosjekt med støtte fra Nasjonalbiblioteket som utforsket og testet metoder for samskaping med deltakelse fra Troms og Finnmark, Viken, Rogaland og Innlandet. Prosjektet ble avsluttet høsten 2020. Hør Øystein snakke om samskaping her.

Pernilla Slotte Hjermann kjenner mange fra den årlige lesekampanjen Sommerles.no. Hun har lang erfaring som prosjektleder, nettverksbygger og møtefasilitator og jobber som rådgiver ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Frokostseminaret om digital samskaping inngår i en serie digitale frokostseminarer Biblioteksentralen arrangerer vår og forsommer 2021.

Som utviklingspartner og tjenesteutvikler er det å finne fram til gode metoder og utvikle i tråd med kommunenes strategier og bibliotekenes oppdrag og verdier viktig for oss i Biblioteksentralen. Dette er bakgrunnen for at vi inviterer til frokostseminarer om strategi, innovasjon og metoder i bibliotek våren og forsommeren 2021.

Andre kommende arrangementer

Slik kommer du til Bibliotekenes Hus

Alf Bjerckes vei 20 i Oslo

Fra Oslo S tar det 6 minutter med tog til Alna stasjon, som ligger omlag 8–10 minutters gange fra Bibliotekenes Hus.

Se video som viser vei fra Alna stasjon til oss.

Hvis man kjører T-bane mot sentrum, gå av på Risløkka T-banestasjon og gå rett inn på gangvei retning fra sentrum.

Kjører man ut av sentrum, gå under T-banebrua inn på gangvei på den andre siden og fortsett ut av sentrum.

Gå gangveien ca 200 meter til du kommer til Brobekkveien.

Gå da over gangfeltet og til høyre nedover Brobekkveien.

Når du har passert brua over Østre Aker vei følger du første gang-/sykkelvei ned til venstre mot Østre Aker vei.

Når man kommer ned til hovedveien ser man vårt nye arbeidssted som ligger inntil Østre Aker vei.

Buss nr. 67 til Vollebekk stoppested og 2 min å gå til Biblioteksentralen.

FB3 stoppested Vollebekk.

(Fra sentrum) Når du kommer kjørende fra sentrum ta Økernveien til Østre Aker vei. Følg Østre Akervei og ta avkjøring mot Brobekkveien i Bjerke.

Du skal gjennom 3 rundkjøringer:

1. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Brobekkveien.
2. rundkjøring: Ta andre avkjøring.
3. rundkjøring: Ta tredje avkjøring ut på Alf Bjerckes vei.
Kjør forbi Hafslund og ta til venstre like etter Industri Fokus (rød mursteinbygning) og kjør helt til enden til du ser Bibliotekenes Hus.

(Fra nord) Fra E6, følg skilting til Alnabru/ulven. Du skal gjennom 4 rundkjøringer:

1. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Persveien.
2. rundkjøring: Kjør rett frem.
3. rundkjøring: Ta andre avkjøring ut på Brobekkveien.
4. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Alf Bjerkes vei.
Kjør forbi Hafslund og ta til venstre like etter Industri Fokus (rød mursteinbygning) og kjør helt til enden til du ser Bibliotekenes Hus.

Vi har noen parkeringsmuligheter på siden av bygget.