Vi lanserer Bibliotekpodden

En podkast fra Biblioteksentralen om bibliotekenes betydning for gode og robuste lokalsamfunn. I den første episoden undersøker vi hvordan bibliotek som møteplass skaper fellesskap, særlig for barn og unge, og hvor viktig det er å høre til et sted og møte andre mennesker.
Bibliotekpodden en er ny podkast fra Biblioteksentralen om bibliotekenes betydning for gode og robuste lokalsamfunn

Ensomhet er skadelig, det er farlig og det er en driver til problemer. Bibliotekene er laget som en sosial møteplass hvor det er mulig å være sammen fysisk som mennesker. Denne plassen må vi dyrke. Den er som en agora, slike torv som vi finner i Italia, Frankrike og Spania, der alle kan komme og drive med forskjellige ting og kjenne at vi likevel er sammen. Og da lager man en forbindelse mellom individet og samfunnet, mellom hjemmet og samfunnet. Vi bygger bro mellom aldersgrupper og aktiviteter.

– Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist

Vi er glade for å lansere den første episoden i Bibliotekpodden, en ny podkast fra Biblioteksentralen.

Gjennom Bibliotekpodden vil vi gi konkrete eksempler på hva biblioteket betyr for den enkelte av oss og hvordan det bidrar til å løse utfordringer og skape robuste lokalsamfunn.

Da biblioteket forsvant

Hva skjer med oss når vi ikke har steder å gå til der vi opplever felleskap og tilhørighet med andre mennesker?

Under pandemien 2020 forsvant bibliotektilbudet i hele Norge. Noen bibliotek lanserte lesekiosker og takeaway-tilbud med poser av bøker som lånerne kunne hente etter avtale og med trygg avstand. Boka kom i fokus, men hva med biblioteket som møteplass? Hvilke konsekvenser fikk det da døra til biblioteket brått ble stengt?

I denne podkastepisoden forteller Per Eide, avdelingsleder ved Årstadbibliotekene i Bergen (inkludert Sletten Biblab), om fraværet av både tilbud og brukere, og om hva som skjedde i konkrete tilfeller der prosjekter og møteplasser ble redusert til et uforventet tomrom og stillhet.

Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes forteller om konsekvenser for spesielt barn og ungdommer som ikke lenger hadde et sted som biblioteket å gå til.

Her finner du bibliotekpodden

Du kan lytte til podkasten på:

Les også

3 om litteraturformidling og Forrigebok 

I høst og vinter har Biblioteksentralen presentert lesersørvis-verktøyet Forrigebok på fagseminarer i regi av fylkesbibliotek. Vi har spurt tre av deltakerne om hva som gjør dem nysgjerrige på verktøyet og hvordan de bruker det i sin egen litteraturformidling.

Bøker og lesing – Biblioteksentralens tall for 2022 

Hva forteller våre tall om bokinnkjøp, litteraturformidling og lesing i Norge?
Hvilke bøker solgte vi mest av i fjor, hva lå på utlånstoppen i BookBites, hvilke emner går igjen i katalogiseringen vår og hvilke appelltermer topper bruken i Forrigebok?