Vi har nye nettsider

Biblioteksentralens nettsteder har fornyet seg. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.
Skjermer med nye Bibsent.no

Biblioteksentralen er et samvirkeforetak eid av kommunene og fylkeskommunene i Norge. Vi er godt kjent som bibliotekenes bokhandel. Det har vi jobbet med i snart 70 år og satser på 70 nye. Men vi er også en utviklingspartner for bibliotek. Biblioteksentralen er til for bibliotekene. Sammen bygger vi tjenester som betyr mye for mange.

Derfor har vi ryddet litt på sidene våre, bibsent.no og bibliotekeneshus.no.

Bibsent.no

  • Forsiden er ny og gjør det forhåpentligvis lettere å skjønne hvem vi er og finne fram til den delen av oss som er mest aktuell for deg å lese om eller bruke.
  • Vi har fått en ny inngang til bokhandelen vår for fysiske medier. Målet er å skape en smidigere helhetsopplevelse når du søker etter bøker hos oss, gi deg bedre inspirasjon og vise fram tjenestene våre knyttet til innkjøp av fysiske medier. Du kan lese mer om det som er nytt i bokhandelen i denne artikkelen.
  • Kjedelige «bugs» i navigasjon og søk når det gjelder Kulturfond-sidene og BS-katalogen er rettet opp.
  • Det skal være enklere å få oversikt over hva vi tilbyr av bibliotekprodukter.
  • Bestiller du bøker og varer på bibsent.no, trenger du ikke gjøre noe i forbindelse med oppussingen vår. Innloggingen foregår akkurat som før:)
  • Informasjon og bestilling av e-bøker og -lydbøker ligger fortsatt på bsebok.no. Hvis du ikke har tilgang, ta kontakt med Biblioteksentralens kundesenter.

Bibliotekeneshus.no

Bibliotekeneshus.no skal være et sted å tenke høyt om bibliotekutvikling og rollen som utviklingspartner. Hvordan lager vi bibliotek som er relevante for folk i dag? Hvordan lager vi bedre bibliotektjenester sammen? Vi har derfor gitt nettstedet en tydeligere profil som et nettsted som handler om bibliotek og utvikling.

Hvis du ønsker å bestille de produktene selskapene i BS konsern/Bibliotekenes Hus tilbyr, er det bedre å gå til nettstedene til de enkelte selskapene: Biblioteksentralen, BS UndervisningBS Eurobib og NBT.

Takk for tilbakemeldinger!

Mange av endringene som er gjort, skjer takket være tilbakemeldinger fra dere som bruker oss. Tidligere i år sendte Biblioteksentralen ut et spørreskjema om bibsent.no som overveldende mange svarte på. Vi håper dere gir oss like mye respons i spørreskjemaer vi sender ut i framtida, eller i tilbakemeldingsskjemaet på bibsent.no. Det er til fantastisk stor hjelp og gir oss bedre innsikt i hva dere trenger og hvor vi må skjerpe oss for å leve opp til forventninger. Ikke slutt med å fortelle oss hva dere mener!

Les også

Forhåndsvarsel for årsmøte i Biblioteksentralen den 26. april 2022

Samvirkeforetaket Biblioteksentralen har som formål å være serviceorgan for norske bibliotek og er eid av kommuner og fylkeskommuner. Medlemmene (eierne) har ansvaret for utvikling og prioriteringer i foretaket gjennom styret i selskapet. Styret velges av årsmøtet. Saker som ønskes behandlet

Marianne-Vanem-er-biblioteksjef-i-Steinkjer-bibliotek.-Vi-har-intervjuet-henne-om-brukermedvirkning-og-arbeidet-med-nytt-bibliotek.

Hvordan få til brukermedvirkning i bibliotek?

Sommeren 2023 flytter Steinkjer bibliotek inn i nytt bygg. Innbyggerne skal bli hørt og lyttet til slik at lokalet utformes i takt med deres behov. Vi har tatt en prat med biblioteksjef Marianne Vanem om det nye biblioteket, brukermedvirkning og tjenestedesign.

Jonas Svartberg

En utviklingspartner med fokus på sluttbrukerne

Jonas Svartberg Arntzen har jobbet i bibliotekfeltet i 15 år som blant annet utviklingsleder og IT-sjef. Han har hele tiden arbeidet med digitale tjenester og IT i biblioteksektoren. Våren 2021 ble han ansatt i Biblioteksentralen som produkteier for eksterne tjenester.