Vi har nye nettsider

Biblioteksentralens nettsteder har fornyet seg. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.
Skjermer med nye Bibsent.no

Biblioteksentralen er et samvirkeforetak eid av kommunene og fylkeskommunene i Norge. Vi er godt kjent som bibliotekenes bokhandel. Det har vi jobbet med i snart 70 år og satser på 70 nye. Men vi er også en utviklingspartner for bibliotek. Biblioteksentralen er til for bibliotekene. Sammen bygger vi tjenester som betyr mye for mange.

Derfor har vi ryddet litt på sidene våre, bibsent.no og bibliotekeneshus.no.

Bibsent.no

  • Forsiden er ny og gjør det forhåpentligvis lettere å skjønne hvem vi er og finne fram til den delen av oss som er mest aktuell for deg å lese om eller bruke.
  • Vi har fått en ny inngang til bokhandelen vår for fysiske medier. Målet er å skape en smidigere helhetsopplevelse når du søker etter bøker hos oss, gi deg bedre inspirasjon og vise fram tjenestene våre knyttet til innkjøp av fysiske medier. Du kan lese mer om det som er nytt i bokhandelen i denne artikkelen.
  • Kjedelige «bugs» i navigasjon og søk når det gjelder Kulturfond-sidene og BS-katalogen er rettet opp.
  • Det skal være enklere å få oversikt over hva vi tilbyr av bibliotekprodukter.
  • Bestiller du bøker og varer på bibsent.no, trenger du ikke gjøre noe i forbindelse med oppussingen vår. Innloggingen foregår akkurat som før:)

Bibliotekeneshus.no

Bibliotekeneshus.no skal være et sted å tenke høyt om bibliotekutvikling og rollen som utviklingspartner. Hvordan lager vi bibliotek som er relevante for folk i dag? Hvordan lager vi bedre bibliotektjenester sammen? Vi har derfor ryddet i artiklene og kategoriene og gitt nettstedet en tydeligere profil.

Hvis du ønsker å bestille de produktene selskapene i BS konsern/Bibliotekenes Hus tilbyr, er det bedre å gå til nettstedene til de enkelte selskapene: Biblioteksentralen, BS UndervisningBS Eurobib og NBT.

Takk for tilbakemeldinger!

Mange av endringene som er gjort, skjer takket være tilbakemeldinger fra dere som bruker oss. Tidligere i år sendte Biblioteksentralen ut et spørreskjema om bibsent.no som overveldende mange svarte på. Vi håper dere gir oss like mye respons i spørreskjemaer vi sender ut i framtida, eller i tilbakemeldingsskjemaet på bibsent.no. Det er til fantastisk stor hjelp og gir oss bedre innsikt i hva dere trenger og hvor vi må skjerpe oss for å leve opp til forventninger. Ikke slutt med å fortelle oss hva dere mener!

Les også

Jonas Svartberg

En utviklingspartner med fokus på sluttbrukerne

Jonas Svartberg Arntzen har jobbet i bibliotekfeltet i 15 år som blant annet utviklingsleder og IT-sjef. Han har hele tiden arbeidet med digitale tjenester og IT i biblioteksektoren. Våren 2021 ble han ansatt i Biblioteksentralen som produkteier for eksterne tjenester.

Formidlingsdata - besøkende på Lambertseter bibliotek

En enklere måte å dele formidlingsdata

Biblioteksentralen ønsker å ta en koordinerende rolle i innsamling og deling av formidlingsdata. Les om planene våre for å etablere en åpen brønn for metadata knyttet til formidling i hele landet.

Kvinne søker etter sjanger på bibliotekets nettsider

Nasjonal tesaurus for sjanger og form

Biblioteksentralen bruker fra juni 2021 den nasjonale tesaurusen. Vi har i flere år samarbeidet med Nasjonalbiblioteket og Bokbasen for å utvikle en nasjonal tesaurus for sjanger og form.