Arrangement

Årsmøtet i Biblioteksentralen 2021

Bildet er tatt under bokdagene i Bibliotekenes Hus høsten 2019. Foto: Nikolaj Blegvad
Årsmøtet i Biblioteksentralen arrangeres 21. april, klokken 14.30–15.30. Årsmøtet arrangerers digitalt på plattformen Teams. Påmelding er nødvendig for å motta møtelenke.

Biblioteksentralen er eid av landets kommuner og fylkeskommuner samt KS og Norsk Bibliotekforening, og har levert bøker, kompetanse og tjenester til alle landets folkebibliotek siden 1952. Vi er et ideelt samvirkeforetak, hvor all fortjeneste går tilbake til utvikling av nye og bedre produkt og tjenester for bibliotek. 

Årsmøtet er Biblioteksentralens øverste myndighet. Innkallingen sendes digitalt til ordførere og i kopi til bibliotek den 6. april. Årsmeldingen er i tillegg sendt som vanlig post til ordførere og bibliotek.

Påmelding

Av hensyn til planlegging og gjennomføring ber vi om påmelding for stemmeberettiget medlem, slik at vi kan sende relevant informasjon og møtelenke i forkant av årsmøtet og eventuelt kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

Klikk her for å melde deg på årsmøtet via digitalt skjema

Merk at hvis biblioteksjef skal kunne stemme på vegne av kommunen, trenger vi en fullmakt fra ordfører/rådmann. Fullmakt sendes inn så snart som mulig etter påmelding. Fullmakten kan sendes på e-post, se også opplysninger i påmeldingsskjemaet.

Dagsorden er som følger:

  1. Åpning og valg av møteleder og 2 deltakere til å undertegne protokoll.
  2. Årsregnskap med årsberetning for 2020 samt revisjonsberetning.
  3. Godtgjørelse til styret.
  4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
  5. Valg av revisor.
  6. Valg av valgkomité.
  7. Eventuelt.

Det forutsettes at årsmelding 2020 er lest på forhånd.

Digitalt frokostseminar om scenarioplanlegging

Samme dag som årsmøtet arrangerer Biblioteksentralen digitalt frokostmøte med Matt Finch om scenarioplanlegging.

Det siste året har lært oss at endringer og behov for omstilling kommer raskt. Hvordan kan organisasjoner og institusjoner, som for eksempel bibliotek, skoler og kommuner, være bedre forberedt på drastiske endringer og en ukjent eller usikker framtid? Scenarioplanlegging er en metode for langsiktig planlegging ved hjelp av framtidsbilder eller framtidsscenarioer.

Frokostseminaret introduserer deg for kunsten å skape scenarioer. Du blir kjent med nøkkelbegrepene i metoden og får en praktisk tilnærming som gir deg verktøy du kan bruke umiddelbart. Du får også en presentasjon av en gjennomført «case study» i scenerioplanlegging knyttet til framtidas læring og skole i Norge.

Klikk her for mer informasjon om seminaret og påmelding

Slik kommer du til Bibliotekenes Hus

Alf Bjerckes vei 20 i Oslo

Fra Oslo S tar det 6 minutter med tog til Alna stasjon, som ligger omlag 8–10 minutters gange fra Bibliotekenes Hus.

Se video som viser vei fra Alna stasjon til oss.

Hvis man kjører T-bane mot sentrum, gå av på Risløkka T-banestasjon og gå rett inn på gangvei retning fra sentrum.

Kjører man ut av sentrum, gå under T-banebrua inn på gangvei på den andre siden og fortsett ut av sentrum.

Gå gangveien ca 200 meter til du kommer til Brobekkveien.

Gå da over gangfeltet og til høyre nedover Brobekkveien.

Når du har passert brua over Østre Aker vei følger du første gang-/sykkelvei ned til venstre mot Østre Aker vei.

Når man kommer ned til hovedveien ser man vårt nye arbeidssted som ligger inntil Østre Aker vei.

Buss nr. 67 til Vollebekk stoppested og 2 min å gå til Biblioteksentralen.

FB3 stoppested Vollebekk.

(Fra sentrum) Når du kommer kjørende fra sentrum ta Økernveien til Østre Aker vei. Følg Østre Akervei og ta avkjøring mot Brobekkveien i Bjerke.

Du skal gjennom 3 rundkjøringer:

1. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Brobekkveien.
2. rundkjøring: Ta andre avkjøring.
3. rundkjøring: Ta tredje avkjøring ut på Alf Bjerckes vei.
Kjør forbi Hafslund og ta til venstre like etter Industri Fokus (rød mursteinbygning) og kjør helt til enden til du ser Bibliotekenes Hus.

(Fra nord) Fra E6, følg skilting til Alnabru/ulven. Du skal gjennom 4 rundkjøringer:

1. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Persveien.
2. rundkjøring: Kjør rett frem.
3. rundkjøring: Ta andre avkjøring ut på Brobekkveien.
4. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Alf Bjerkes vei.
Kjør forbi Hafslund og ta til venstre like etter Industri Fokus (rød mursteinbygning) og kjør helt til enden til du ser Bibliotekenes Hus.

Vi har noen parkeringsmuligheter på siden av bygget.