PROSJEKT

Libry Content – nettsider til bibliotek

Bibliotekene i Norge fortjener bedre nettsider. Nettsider som gir gode brukeropplevelser og samtidig er enkle å administrere for bibliotekansatteI tett samspill med bibliotek og bibliotekets brukere har Biblioteksentralen derfor startet arbeidet med å utvikle en nettsideløsning og publiseringsplattform for norske bibliotek. Målet er å lansere det nye produktet Libry Content i 2022.

Bilde av skjerm - Libry CMS

På Lurøy bibliotek i Nordland sitter biblioteksjef Unn Davidsen og snakker med produkteier i Biblioteksentralen, Inger Nygårdover Teams. Ved siden av Inger sitter Daniel Winsvold og noterer for harde livet. Daniel er utvikler og prøver å fange opp alt Unn sier. 

«Hva er dere misfornøyd med på nettsiden i dag?» lurer Inger på. «Det er litt vanskelig å publisere innhold. Dessuten er jeg ikke helt sikker på om det jeg legger ut i det hele tatt blir lest» svarer Unn.  

I løpet av høsten 2021 intervjuet Biblioteksentralen bibliotekansatte rundt i Norge for å forstå mer om hvilke forventninger, problemer, ønsker og drømmer de har knyttet til bibliotekets nettsider. Første steg i en designprosess er alltid innsikt.

Mindre dobbeltarbeid for bibliotek 

Svaret til Unn på Lurøy understreker noe helt sentralt. Løsningen må være motiverende å bruke for bibliotekansatte. Det bør ikke være vanskelig å publisere innhold. Det kan virke selvfølgelig, men er i praksis en utfordring. Bare det å publisere åpningstider kan gå utover funksjonaliteten i standardløsninger for nettsider når biblioteket er meråpent deler av døgnet. Bibliotekenes behov er ikke som alle andres. 

I dag må ansatte på bibliotek dessuten ofte opprette samme innhold i ulike IT-systemer. Det burde være unødvendigÅpningstider bør kunne endres ett sted og oppdatere seg på nettsiden og i Google for eksempel. Arrangementer og bokanbefalinger bør automatisk kunne vises både på nettsiden, infoskjermer og i sosiale medier. Det er dit vi skal. 

Sømløse brukeropplevelser 

Unns svar er dessuten karakteristisk for bibliotekenes omtanke for leseren. Frister egentlig sidene våre? Er de enkle å bruke? Blir de lest?  

I Norge er vi godt vant når det gjelder digitale brukeropplevelser. For at en tjeneste skal fungere, må bruken foregå sømløst. De besøkende må enkelt kunne søke opp bøker, fornye lån eller sjekke åpningstider. Alt på samme nettstedDet er ikke tilfelle for mange biblioteks nettsider i dag 

I tillegg må nettsideløsningen åpne for aktiv formidling av bibliotekets innhold og tjenester. De som besøker siden, skal bli fristet til å låne en bok eller gå på et arrangement. Lakmustesten her er egentlig om noen besøker nettsiden for mer enn åpningstider og kontaktinformasjon. Et hårete mål er å lage nettsider der folk ønsker å være og opplever seg velkommen og ivaretatt. 

Innhold som deles

For å skape levende og interessante nettsider må bibliotekene ha godt innhold. Derfor jobber vi i Biblioteksentralen også med å sette opp en felles databrønn for formidlingsdata.  

Ambisjonene er at alle skal kunne bidra med formidlingsinnhold inn i en felles database, og at dette innholdet så kan hentes ut på det enkelte biblioteks nettside. Da vil selve det minste biblioteket kunne tilby rike digitale tjenesteruten å måtte produsere alt innhold selv. Innhold vi jobber med er blant annet appellfaktorer, anbefalinger og temalister, men her er det bare fantasien som setter grensene. 

En moderne løsning 

En av de viktigste forutsetningene for at bibliotekene skal lykkes med nettsidene sine er at de klarer å endre seg i takt med brukernes behov. Derfor skal løsningen kontinuerlig forbedres i tett samarbeid med bibliotekene og ikke minst bibliotekets brukere. Dette krever gode design-prosesser og involvering, men det krever også smidige utviklingsprosesser og moderne teknologi.

Vårt mål er at vi sammen skal bevege oss ganske raskt, slik at vi både tar vare på de langsiktige kvalitetene ved bibliotek, samtidig som vi endrer oss i takt med teknologiske fremskritt 

Pilotbibliotek for Libry Content

Per mai 2022 har fem pilotkommuner i henholdsvis Nordland, Agder, Innlandet og Viken lansert nye nettsider med Libry Content. Sjekk gjerne de nye nettsidene til disse bibliotekene: 

Gjennom å teste nettsidene i «den virkelige verden» kan pilotene blant annet fange opp mangler, beskrive nye behov og være sparringspartnere for design av nye funksjoner.

Vårt mål er å lage nettsider som

  • er tilgjengelig for alle brukere (universelt utformet)
  • har innebygd personvern (GDPR) og datasikkerhet
  • baserer seg på godt strukturerte data slik at innholdet kan produseres én gang og enkelt deles i mange tjenester (nettside, app, infoskjermer, sosiale medier)
  • tar i bruk grønn IT for å redusere klimaavtrykket
  • driftes, videreutvikles og oppdateres av Biblioteksentralen, slik at bibliotekene kan konsentrere seg om innholdet
  • er skreddersydd for innholdsproduksjon til bibliotek, med fokus på brukervennlighet og effektive arbeidsprosesser
  • er bygget for deling av metadata og formidlingsdata mellom bibliotek

Vi gleder oss til å utvikle Libry Content videre sammen med bibliotekene i Norge.

 

Gjennom å utvikle en nettsideløsning skal Biblioteksentralen være utviklingspartner for bibliotek ved å:

  • bygge bedre og mer effektive løsninger for digital formidling,
  • skape sømløse og gode bibliotekopplevelser for lånere og lesere.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer

Kontaktperson

Jonas Svartberg Arntzen
Produkteier
Telefon: 971 66 094

Jonas-Svartberg-Arntzen