PROSJEKT

BookBites Skole i Tønsberg

Tønsberg bibliotek var på jakt etter en digital leseplattform for skolebarn for å fremme lesing. Høsten 2021 startet derfor biblioteket, Biblioteksentralen og BookBites AS et pilotprosjekt sammen. Piloten innebærer å innføre BookBites Skole på de fleste barneskoler i Tønsberg kommune. Piloten varer ut 2022. 

BookBites Skole er opprinnelig en dansk leseplattform utviklet av selskapet BookBites AS sammen med danske skoleelever og lærere og med støtte fra det danske undervisningsministeriet. Målet med plattformen er å styrke barns leselyst og støtte skolens arbeid med leseferdigheter og lesestimulering. Plattformen består av en unik leseapp og et lærerverktøy der faglærer kan følge og forstå elevenes leseutvikling bedre.

Leseappen uten lærerverktøy brukes allerede til utlån av e-bøker og lydbøker i folkebibliotek i de fleste kommuner i Norge. Skole-løsningen vil bygge på en annen utlånsmodell enn i folkebibliotekene.

Innsikt i målgruppen

Det første leseprosjektet til BookBites-teamet i Århus var en lesekampanje til barn og unge i Nord-Jylland. For å få større innsikt i målgruppen ble det arrangert workshops med blant annet 13–14 år gamle ishockeygutter. Ett av de viktigste funnene var at tilgjengelighet er avgjørende for lesemotivasjonen. En måte å løse dette på er å gjøre gode bøker lett tilgjengelig digitalt. Ideen til BookBites Skole var født.

BookBites Skole i Norge vil trolig bygge på en strømmemodell, slik som i Danmark. Denne modellen vil gjøre at lærerne ikke behøver å tenke på hva som er ledig eller ikke ledig av bøker. Det vil også være mulig for alle i klassen å lese den samme boka samtidig.

Et stort utvalg av digitale bøker vil dessuten gjøre det lettere for lærere å differensiere leseundervisningen.

Interaksjon og gamifisering

Sentralt i BookBites Skole er tiden elevene leser. I tillegg til god funksjonalitet for å tilpasse teksten til den enkelte eleven, sporer den unike e-leseren i BookBites både hvor lenge du leser (lesetid) og lesehastigheten din.

Les også: Vårt største ønske er å få flere til å lese mer

Et annet funn fra workshopen med ishockeygutta var nemlig at interaksjon og gamifisering er viktig. Noen lesere trenger ikke mer enn det teksten inviterer til. «Jeg leser, og spennende bilder og tanker oppstår.»  Men mange lesere er avhengige av en sterkere, ytre motivasjon. De trenger at lesingen, eller aktiviteten, blir synliggjort.

Lesetid

Denne kunnskapen bruker plattformen til å skape lesemotiverende funksjoner. Du kan for eksempel se hvor mange minutter det er igjen å lese fram til neste kapittel, for akkurat deg, slik at du får lyst til å lese litt til, eller se hvor lenge du har lest i dag. En ny funksjonalitet som er under utvikling, vil la deg bygge avatarer og få små belønninger basert på lesetiden din.

Det er med andre ord ikke dyktigheten din eller antall sider eller ord du klarer å lese som belønnes, men innsatsen din i form av antall leste minutter. Den mest lesesvake eleven stiller like sterkt som den mest lesesterke.

Se video med BookBites Skole-leseren Oliver

Når det gjelder lesetid, kan plattformen også kobles opp mot fysiske bøker. Slik kan eleven velge et annet format enn den digitale boka, men fortsatt måle lesetid og få belønninger.

Lesehastighet

BookBites Skole er først og fremst laget for å motivere til lesing og skape leseglede. Lesehastigheten vil derfor være knyttet til elevens naturlige lesing av bøker de selv har valgt å lese. Det skiller den fra andre verktøy for å måle lesehastighet i skolen, der leseopplevelsen i seg selv ikke er viktig.

Samtidig kan enkelte elever bli motiverte av å kunne følge med på sin egen lesehastighet.

Lærerverktøyet 

I tillegg til leseplattformen inneholder BookBites Skole et lærerverktøy. Her kan også lærere følge med i elevens utvikling gjennom å sjekke elevens lesetid og lesehastighet.

Lærere kan dessuten raskt få en oppdatert oversikt over hvilke bøker de ulike elevene i klassen leser, og hvilke bøker de tidligere har lest.

De ulike funksjonene i lærerverktøyet gir verdifull informasjon som kan brukes i det videre arbeidet med elevens lesing. Velger eleven den lesestrategien som passer best for henne? Passer bøkene til lesenivået hennes?

Oversikten over elevens leseprogresjon gjør også samarbeidet mellom skole og hjem enklere. Man vil ha noe helt konkret å ta utgangspunkt i når man skal samarbeide om elevens videre leseutvikling.

Les mer om BookBites Skole på produktets hjemmeside

Piloten 

Målet for prosjektet i Tønsberg kommune er å øke leseglede og leseferdigheter blant grunnskoleelevene i kommunen gjennom et digitalt leseverktøy. Det er også et ønske om å bidra til at alle elever får en god inngang til litteratur, uavhengig av bakgrunn og tidligere leseerfaringer.

Piloten med BookBites Skole skal

  • innføre, teste og evaluere verktøyet i barneskolene i Tønsberg kommune
  • finne fram til gode modeller med de norske forlagene for godt innhold i en skolesammenheng
  • avdekke om det er behov for å utvikle ny funksjonalitet tilpasset norsk skole

I Danmark har lesekonkurranser i BookBites blitt brukt med stort hell i skolene. Det er da antall leste minutter, ikke antall leste sider som teller. BookBites AS tilbyr også formidlingsmateriell, for eksempel digitale og interaktive forfattermøter for elevene i Ugens Bogbid.

Det er et mål å tilpasse og teste ut dette også i en norsk sammenheng i løpet av piloten.

Prosjektledelse og roller

Det er opprettet en full stilling som prosjektmedarbeider for 1,5 år ved Tønsberg bibliotek, finansiert med støtte av midler fra Utdanningsdirektoratet. En av hovedoppgavene hennes vil være å følge opp lærerne og gi opplæring i verktøyet. Piloten vil derfor også kunne si noe om den eventuelle verdien av veiledning til læreren og andre læringsressurser, som for eksempel skolebibliotekar, når det gjelder innføringen av digitale leseverktøy i skolen.

Biblioteksentralen vil ha en koordinerende rolle med partene i piloten, utvikle formidlingsmateriell og ha hovedansvaret for innhold, forlagsavtaler og utlånsmodeller.

BookBites AS har ansvar for å drifte og videreutvikle leseplattformen og lærerverktøyet. Biblioteksentralen eier nesten 20 prosent av BookBites AS.

Gjennom prosjektet (piloten) skal Biblioteksentralen og BookBites AS være en utviklingspartner for bibliotek ved å utvikle: 

  • lesemotiverende plattformer for barn og unge som styrker leselysten
  • lærerverktøy som forenkler undervisning knyttet til lesing
  • nye modeller for utlån av digitale barne- og ungdomsbøker i skolen

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer

Kontaktperson

Agnes Solem-Aicher
markedskonsulent, Biblioteksentralen

Telefon: 411 45 878