PROSJEKT

Bibliotekklare bøker

Biblioteksentralen skal utvikle en løsning som gjør bøkene klare for utlån – før de sendes til bibliotekene. Bibliotekklare bøker er en ny start for prosjektet tidligere omtalt som Hylleklare bøker. Målet om mer effektiv bokleveranse er det samme, men metodikken er endret.

Særlig vil tjenestedesign være en driver for hvordan tjenesten skal levere mest mulig verdi. Vi er i gang med grundige innsiktsprosesser hos bibliotekene og internt i Biblioteksentralen, for å definere behovet før vi utvikler funksjonalitet.

Tjenestedesign

Hypotesen vår er at vi etablerer et tilvalg i nettbokhandelen vår som heter «Bibliotekklar». Bibliotekene vil kunne velge Bibliotekklar når de ønsker at Biblioteksentralen skal klargjøre så mye som mulig før boka sendes til dem.

En slik tjeneste omfatter hele verdikjeden hos oss: Alt fra bestilling, katalogisering, plasting, merking, pakking og utsendelse påvirkes – samtidig som det trengs nytt utstyr og digital utvikling i form av ny funksjon i nettbokhandelen. Nettopp denne kombinasjonen av et fysisk og digitalt løft, gjør tjenestedesign så godt egnet. Vi skal kombinere innsikt i behov og prosesser med nye teknologiske muligheter.

Trinnvis utvikling

Ei bok som skal ferdiggjøres for utlån, gjennomgår flere trinn før den er klar. Oppgaven blir å finne en god løsning for at så mange trinn som mulig kan overlates til Biblioteksentralen ved behov.

Mange bibliotek ønsker for eksempel å avlastes fra rutinearbeidet med å klistre RFID-brikker i bøkene. Samtidig er merking av bøker en viktig del av bibliotekfaget, og det krever et godt samarbeid mellom Biblioteksentralen og bibliotekene for å finne gode løsninger.

Gjennom prosjektet og tjenesten er det et mål å frigjøre sårt tiltrengt tid for ansatte i bibliotek, men også nærme oss noen felles standarder for merking av bøker. Ettersom bibliotekene har mange ulike varianter av merking i dag, blir dette viktig å løse.

Balanse mellom lokale behov og effektive prosesser

Ofte er det gode grunner til lokale tilpasninger. Andre ganger kan det lønne seg å enes om noen fellesnevnere, slik at lokal skreddersøm ikke går utover effektiviteten. Det er et mål for oss å være så tett på bibliotekene som mulig for å sikre en god balanse mellom disse hensynene.

Dessuten er det, som i alle digitale utviklingsprosjekt, viktig at vi ikke forsøker å løse «alt» før lansering. Vel så fruktbart er det at vi er tett på etter at ny funksjon er gjort tilgjengelig for å lære av bruken og innspillene, og deretter justere.

Prosjektløp

  • Q3 2021: Kartlegging av dagens prosesser ✅
  • Q3 + Q4 2021: Konseptutvikling og prototyping. Fire testperioder med samarbeidsbibliotek.
  • Q1 + Q2 2022: Optimering og ferdigstilling. Prosjektet avsluttes 15. juni 2022.
  • Q3 2022: Lansering!

Det er foreløpig ikke satt en konkret dato for lansering av tjenesten. Her vil samarbeid og testing med bibliotek bli avgjørende. Vi har allerede lært mye om behov av Stavanger, Ålesund og Drammen, og ser fram til flere lærerike prosesser med bibliotek om bibliotekklare bøker.

Gjennom prosjektet skal Biblioteksentralen være en utviklingspartner for bibliotek ved å:

  • Bidra til smidigere innkjøps- og logistikkprosesser, slik at bøkene kommer raskere ut til lånerne.
  • Frigjøre tid for ansatte i bibliotek fra rutinemessige arbeidsoppgaver.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer

Kontaktperson

Inger Nygård
Produkteier
Telefon: 958 88 582

Inger Nygård