Kom i gang med å registrere appellfaktorer på forrigebok.no

Biblioteksentralen har utviklet et skjema for å registrere appellfaktorer knyttet til bøker i norske bibliotek. Tanken bak skjemaet er å dele data på tvers av bibliotek og skape et verktøy som kan brukes i formidlingsarbeidet.

Skjemaet ligger på forrigebok.no. Alle som jobber i bibliotek, uansett bibliotektype, kan opprette bruker på forrigebok.no.

Se denne korte filmguiden på 3,14 minutter og legg deretter inn din første bok!