Digital samskaping i bibliotek (frokostseminar)

Når lokalsamfunnet ditt har en konkret utfordring som skal løses, kan samskaping på tvers av organisasjoner og grupper være svaret.

Men hva gjør du når dere ikke kan møtes fysisk?

Se opptak fra frokostseminar om digital samskaping i bibliotek, 22. juni 2021, med Øystein Stabell og Pernilla Slotte Hjermann.