Bibliotekenes Hus

Magisk innlevering

Når lånerne leverer tilbake bøker på Sørumsand bibliotek, setter de dem bare på hylla. Så tar innleveringsløsningen LibShelf seg av resten.
Sett boka i hylla. Nå er den levert, og lånestatus endret fra lånt til ledig i biblioteksystemet. Enklere blir det ikke! Foto: Kristin Lande

LibShelf består av ei innleveringshylle og en informasjonsterminal. Fordi hylla kan lese bokas RFID-brikke og terminalen er knyttet til bibliotekets IT-system, er boka i praksis innlevert, statusen endret fra lånt til ledig, og boka klar for nye utlån i samme øyeblikk som låneren har satt den på hylla.

– Det er veldig gøy at det er så enkelt, sier Ragnhild Malfang, biblioteksjef i Sørum kommune, som valgte LibShelf som selvbetjent innleveringsløsning da biblioteket på Sørumsand gjenåpnet i nye lokaler i januar 2017.

– Folk blir nesten litt satt ut: Skal jeg bare sette igjen boka her? Skal jeg ikke gjøre noe mer? De kan bli stående å kikke på hylla. Dette er sci-fi på Sørum, altså, det her det skjer, forteller en leende biblioteksjef, som er godt fornøyd med valg av innleveringsløsning.

Folk blir nesten litt satt ut: Skal jeg bare sette igjen boka her? Skal jeg ikke gjøre noe mer?

LibShelf gjør dagen lettere

Raghild Malfang. Foto: Kristin Lande

– Vi så på flere innleveringssystemer. Det var veldig fristende med sortering, men vi så at med den plassen vi har til rådighet, ville et sorteringsanlegg medføre at vi måtte velge vekk noe annet. Og vi syns ikke vi hadde plass til å velge bort så mye mer, sier Malfang.

Biblioteket hadde allerede tenkt kreativt for å få plass til bibliotekets tjenester i det nye biblioteket. Det nye biblioteket har litt mindre plass enn det gamle. Til gjengjeld har det en langt mer sentral plassering i Sørumsand.

– Vi så dessuten at med LibShelf ville vi bli mindre sårbare de gangene biblioteksystemet er nede, eller vi har andre tekniske problemer. Publikum kan jo uansett gjøre som de er blitt vant til; sette bøkene på innleveringshylla, forklarer Malfang, og legger til at for de ansatte har LibShelf mange fordeler:

– Før hadde vi en innleveringsboks i skranken. Det ble veldig mye bøying og sjauing for rygg og armer. Det slipper vi nå, for med innleveringshylla har vi bøkene i ståhøyde. Dagen har blitt lettere. I tillegg har vi fått frigjort mye tid.

Det enkle er ofte det beste

Hovedargumentet for Malfang og kollegaene hennes er likevel at innleveringshylla funger godt for publikum.

– Vi ønsket det så enkelt som mulig for lånerne, ingen innlogging med lånekort, ingen klikk, ingen beskjeder som «så trykker du bare kontroll+alt+delete». LibShelf gjør det veldig overkommelig for alle å være med og kunne levere inn selv, sier Malfang og legger til:

– Nylig var det for eksempel noen eldre damer innom, en av dem var åttipluss. Hun henvendte seg til de andre med «nå skal jeg vise dere, det er bare å sette bøkene der». Jo mindre vi tuller med «bare sett det på innleveringshylla», jo bedre fungerer det.

Jo mindre vi tuller med «bare sett det på innleveringshylla», jo bedre fungerer det.

Biblioteket må sies å ha lykkes godt, for all innlevering skjer nå via LibShelf Behovet for enkelthet har gjort at biblioteket har slått av innstillinger som gjør det mulig å be lånerne flytte reserverte bøker fra innleveringshylla til egne hyller for reserverte bøker eller bøker som skal til andre bibliotek (for eksempel filialer eller fjernlån), selv om dette innebærer at de bibliotekansatte da må gjøre jobben med å luke ut reserverte bøker selv.

– Vi vil ikke at folk skal synes det blir vanskelig, sier Malfang, og utdyper:

– Når ting blir vanskelig, finner folk andre måter å sette fra seg bøkene på. Vi ønsker oss ikke tilbake til store bunker på skranken.

– Tjenestene er ikke så selvforklarende som vi tror

Enkle løsninger er også en del av strategien for meråpent bibliotek, som Sørumsand har vært siden gjenåpningen i januar – til og med 24 timer i døgnet! Sørumsand har om lag 5500 innbyggere, og biblioteket har hatt 6000 besøk siden januar. 600 brukere har utvidet lånekortet sitt til meråpent bibliotek. Det er særlig skoleungdom som kommer på morgenen, mens de venter på at skolen i nærheten skal åpne. Mange voksne studenter er igjen på fredag og lørdag kveld, og søndag har blitt en kjempefin familiedag, ifølge biblioteksjefen, som utdyper:

– Meråpent har endret vår egen tenkemåte. Vi avslutter nå arbeidsdagen vår med «nå går jeg, men du kan bli så lenge du vil». Da slipper vi å være den som maser og «jager» folk ut, isteden gjør vi bare oppmerksom på at nå er du her på egen hånd, skal du låne noe må du bruke automat, og er du her fortsatt i morgen tidlig, så ses vi.

– Vi må gjøre det enklere for publikum. Store deler av døgnet er de her alene.

Men meråpent stiller også krav, presiserer Malfang:

– Tjenestene våre er ikke så selvforklarende som vi tror.  Vi må gjøre det enklere for publikum. Store deler av døgnet er de her alene. Da må det være lett for dem å finne fram, og å kunne låne bøker og levere dem inn uten at det oppleves som vrient.

God sirkulasjonsflyt

Når Sørums andre bibliotek, filialen i Frogner, snart gjenåpner, vil det være med tre LibShelf-hyller på plass. Da vil biblioteket også kunne bruke hyllene til å sirkulere bøkene på enda enklere vis. To av hyllene vil til enhver tid brukes som innleveringshyller, forteller Malfang. Når den ene er full, byttes den ut med en tom. Den fulle hylla vil da fungere som boktralle for å sette på plass bøker, og de ansatte slipper å flytte bøkene over på en annen tralle.

Med flere hyller kan LibShelf også brukes til formidling, forteller Eirik Hagen, som er salgsansvarlig for selvbetjening og meråpent bibliotek i Biblioteksentralen:

– Når LibShelf er full kan den enkelt kobles fra terminalen og erstattes med ei ny hylle. Den fulle hylla kan for eksempel merkes med «Bøker andre nettopp har lånt» en periode før den tømmes. Erfaringsmessig blir vi lett fristet av bøker som vi vet andre har lest, og på denne måten kan en del av bøkene bli lånt ut igjen allerede samme dag.

Les mer om Libshelf på bibsent.no

Les også

Åpne data fra Forrigebok.no

Åpne data fra Forrigebok

Over 400 bibliotekansatte legger inn data i Forrigebok. Nå blir dataene også enkle å hente ut. Biblioteksentralen har nylig lansert et åpent Forrigebok-API.

ritha-helland-biblioteksjef-voss

Fristande formidling på Voss

Voss bibliotek var ute etter ei nettsideløysing som legg til rette for enkel publisering og god formidling. Etter eit omfattande forarbeid fall valet på Libry Content.