Bibliotekenes Hus

Søk
Close this search box.

Enkel inngang til selvbetjeningstjenester med Libry Butler

Da Deichman Bjørvika åpnet 18. juni, var det med 50 nye og moderne selvbetjeningsstasjoner spredt over alle etasjer. De nye stasjonene skal hjelpe lånerne med å søke, låne, levere og betale eventuelle gebyrer raskt og på en enkel måte.
Libry Butler i Deichman Bjørvika. Foto: Nikolaj Blegvad

I partnerskap med Biblioteksentralen har det nye hovedbiblioteket i Oslo fått en tilpasset løsning som skal gjøre selvbetjeningen lettere for bibliotekets brukere. Løsningen heter Libry Butler og er utviklet i samme prosjekt som Libry Assist.

Alltid innenfor rekkevidde

Det er aldri langt til en selvbetjeningsstasjon i Deichman Bjørvika. Uansett hvilken etasje du befinner deg på, kan du bruke bibliotekets selvbetjening. Det røde designet gjør stasjonene godt synlige for publikum og de er laget i forskjellige høyder tilpasset ulike målgrupper. Programvaren er videreutviklet spesielt til det nye hovedbiblioteket av Biblioteksentralen og det danske selskapet Redia i samarbeid med Deichman.

Utviklingen av ny løsning

Jonas Svartberg Arntzen, produkteier ved Deichman, har jobbet med utviklingsprosessen sammen med Biblioteksentralen og Redia. Her forteller han om samarbeidet og om utviklingen av hovedbibliotekets nye selvbetjeningsløsning.

– Det vi ønsket oss var en kombinert selvbetjeningsstasjon hvor brukerne kan gjøre det de har behov for. Søke etter medier i hele bygget, fornye lån, låne eller betale purregebyr. Det var viktig å utvikle en integrert løsning som har flere funksjoner enn det man er vant til. Vi hadde også et ønske om å gjøre det på en mer moderne måte.

Jonas Svartberg Arntzen, produkteier ved Deichman. Foto: Nikolaj Blegvad

En løsning bygget ut ifra sluttbrukerbehov

– Utlånsautomater er ofte utviklet av ingeniører som ikke kan brukergrensesnitt og tjenestedesign, forklarer han. De er ofte uhensiktsmessige å bruke og har gammel teknologi i bakgrunnen som kommuniserer med biblioteksystemet på en utdatert måte. Vi så en anledning til å bygge en selvbetjeningsløsning som var bygget ut ifra sluttbrukerbehov og med en løsning som også fungerer godt teknisk og som bruker moderne API-er til å snakke med biblioteksystemet.

Med fra start

Avtalen mellom Biblioteksentralen og Deichman er bygget opp som et partnerskap. Deichman kjøpte ikke en ferdig løsning, men ønsket å være med på å utvikle og utforme løsningen sammen med leverandøren.

– Det har først vært prosesser med å kartlegge behov, så designfaser og så utvikling. På den måten har vi fått en løsning som er bedre tilpasset vårt behov her på Deichman. Ikke bare et standardprodukt som vi har kjøpt ferdig. Det har gitt oss en mulighet for å være med på designprosesser fra start for å utforme løsningen, som har blitt veldig bra.

En prosess med mye læring

Jonas Svartberg Arntzen forteller at det har vært en prosess med mye læring, og at alt har ikke fungert fra dag en.

– Vi startet samarbeidet med en tjenestedesigner fra Redia for å kartlegge behov og lage prototyper på løsningsforslag tidlig i fasen. Deretter gikk det over i utvikling hvor vi også har deltatt. Vi har måtte tilrettelegge slik at de kunne hente den dataen de trengte. Vi har utviklet nesten like mye som Redia og har tilrettelagt våre API-er.

– Vi har vært tett involvert i utviklingen og i siste fase med test og overlevering. Det har vært nesten litt som å gjøre det internt bare at vi har en annen partner med oss.

Brukertesting og lang erfaring

I stor grad er produktet utviklet ut ifra erfaringer. Allerede i anbudet var Deichman tydelige på hvilke funksjoner de skulle ha. Selv om det først er når biblioteket blir tatt ordentlig i bruk at det kan dukke opp spørsmål, så har Deichman og Biblioteksentralen gjort et grundig arbeid med å lage tester.

– Det har vært gjennomført brukertester også, som Redia har gjennomført med våre brukere her på huset. Vi har skaffet dem brukere og så har de utført testene, forklarer Jonas Svartberg Arntzen.

– Søket i sin helhet er veldig tilpasset Deichman. Det er nok ganske annerledes enn for de andre kundene som bruker Libry Butler som løsning. Vi har en helt annen søkemotor. Vi har utviklet API-ene og de underleggende systemene som søkemotor og biblioteksystem, og så har Redia bygget brukergrensesnittet som henter ut de dataene.

Et fruktbart samarbeid med høye forventninger

– Redia har fasilitert alt og gjort alt designarbeid av Libry Butler. Vi har lent oss på deres kompetanse fra design til ferdig produkt. De har også hatt en designer som har jobbet her hos oss. Vi har hatt høye forventninger og er nok mer detaljfokusert enn veldig mange andre bibliotek, fordi vi har bygget et søk selv.

– Vi er opptatt av at det skal bli bra og at vi utnytter de metadataene vi sitter på. Og at søkeopplevelsen blir mest mulig lik på tvers av alle våre plattformer. Vi har folk på Deichman som har jobbet mye med både søk og brukeropplevelser på nett. Det gjør oss til en litt krevende kunde, antar jeg, men jeg tror også det har vært fruktbart. De har sin kompetanse og vi har vår. Så kan vi møtes et sted.

Libry Butler i det nye hovedbiblioteket i Oslo. Foto: Nikolaj Blegvad

Videreutvikling

Fra start har et av kravene vært at det skulle være et partnerskap hvor Deichman og Biblioteksentralen sammen utvikler alt fra idé til ferdig produkt. Dette er også noe som videreføres nå etter at alt er levert.

– At vi har en påvirkning og gjensidig utveksling i videreutviklingsprosessen er essensielt. Sammen med Biblioteksentralen kan vi finne ut hva som er viktig fremover. På den måten kan vi analysere brukerbehov og ha en felles designprosess videre, avslutter Jonas Svartberg Arntzen om samarbeidet og videreutvikling av tjenestene.

Les også