Foto: illustrasjonsbilde, copyright, Shutterstock
Foto: illustrasjonsbilde, copyright, Shutterstock

Digitale læremidler i skolen

Ønsker du å bruke digitale læremidler i undervisningen, men synes det er vanskelig å finne fram i mangfoldet av produkter? Her gir vi deg en oversikt over de viktigste typene digitale læremidler for bruk i undervisningen.

Etter at bruk av digitale verktøy ble inkludert som mål i læreplanverket for Kunnskapsløftet i 2006, under kompetansemål, som en av de fem grunnleggende ferdighetene i alle fag, har mengden digitale læremidler for bruk i skolen økt voldsomt. Mange skoler har allerede oppdaget fordelen med denne type læremidler: Digitale læremidler er intuitive og enkle å bruke og kan brukes i skolen på alle typer datamaskiner og nettbrett. Produktene egner seg svært godt for elever med behov for spesiell tilrettelegging. Ikke minst legger digitale læremidler til rette for selvstendig læring og fungerer utmerket som supplement til vanlig klasseromsundervisning.

Omfanget av digitale læremidler til skole og utdanning fortsetter å vokse. De aller fleste norske forlag har de siste årene laget digitale tilleggsressurser til sine respektive læreverk. Det finnes også en rekke selvstendige produsenter på markedet som har utviklet digitale læremidler til bruk i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Digitale læremidler kommer i mange former. Et digitalt produkt kan enten være vedlagt læreboken og inkludert i bokens pris, ha en henvisning til forlagets tilhørende gratis nettsted, eller selges som elev- og/eller lærerlisens til en gitt pris. Eksempler på digitale læremiddel til skole og utdanning er e-bøker, digitale ordbøker, talesynteser, elevnettsteder, vurderingsprogramvare og tavleressurser. Man bruker også begrepet digitale læremidler når man snakker om elektroniske lærerveiledninger og øvrige digitale ressurser som kan benyttes i utdanningen.

E-bøker:

De aller fleste lærebøker finnes nå også som e-bok. I den digitale utgaven av læreboka ligger det mange nyttige funksjoner, som mulighet for å utheve skrift, tekst-til-lyd-funksjon, markerings-, bokmerke-, notat- og søkefunksjon. E-bøker selges gjerne som en lisens pr. elev. E-bøkene finnes i ulike formater, som Smartbok, Brettbok, Unibok og d-bok.

Bilde av undervisning
Foto: iStockphoto

Elevressurser og -nettsteder:

De fleste læreverk som brukes i grunnskolen har egne elevnettsteder tilknyttet det enkelte verk. Tilgangen til disse nettstedene er enten gratis og ligger åpent for alle, eller selges som lisens pr. elev. På elevnettsidene finner man blant annet interaktive oppgaver og utfyllende stoff, lyd og bilder. Digitale elevressurser legger til rette for selvstendig læring. Elevene selv kan øve seg i fagstoffet, med eller uten hjelp fra voksne.

Lærerressurser og -nettsteder:

Utgiverne av læreverk har også laget digitale lærerressurser spesielt utformet for de som skal undervise i det respektive faget/verket. Her finner man ekstra nettoppgaver, prøve- og vurderingsmateriell, fasit, årsplaner m.m. som er relevant for undervisningen. Noen lærerressurser er gratis mens andre selges som lisens pr. lærer. Felles for ressursene er at de gjerne krever innlogging i form av brukernavn og passord.

Tavleressurser:

Dette er digitale produkter som er tilpasset bruk på digitale tavler eller annen type framviser i skolen. Innholdet i tavleressursene er knyttet tett opp mot innholdet i papirbøkene og fungerer som et verktøy for læreren i klasserommet. Tavleressurser inneholder bl.a. lyd, musikk, bilder, filmer, animasjoner, oppgaver og sanger. Disse digitale læremidlene selges gjerne som skolelisens (én lisens pr. skole), alternativt én lisens pr. lærer.

Digitale ordbøker:

Det finnes digitale ordbøker til alle grunnskolenivåer, på en lang rekke språk. De digitale ordbøkene kan brukes på alle typer datamaskiner og nettbrett, og brukeren får umiddelbar tilgang til ordoppslag, synonymer m.m. Mange digitale ordbøker har talesyntese-funksjon. Det innebærer at ordet eller betydningen av ordet leses opp. Digitale ordbøker selges som lisens pr. bruker.

BS Undervisning har forslag til digitale læremidler til grunnskoler og videregående skoler på sine hjemmesider.

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Les også

lærer og elever med ipad

Bestillingsfrister læremidler 2021

Mai nærmer seg med stormskritt, og det er straks klart for en ny hovedbestillingsperiode hos BS Undervisning. Vi ønsker derfor å minne om våre bestillingsfrister for levering av læremidler i forbindelse med sommerferien.