Bibliotekenes Hus

Søk
Close this search box.

Biblioteksentralens årsmøte – forhåndsvarsel

Biblioteksentralens årsmøte er vårt øverste organ. I år arrangeres årsmøtet den 26. april. Årsmøtet velger blant annet nytt styre. Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Biblioteksentralen.
Biblioteksentralen skal støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag og bidra til økt bruk av bibliotekenes tilbud. Foto: Nikolaj Blegvad

Saker til Biblioteksentralens årsmøte

Dette er et forhåndsvarsel. Innkalling til Biblioteksentralens årsmøte med sakspapirer og årsmelding sendes ut senest 14 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på Biblioteksentralens årsmøte, må meldes skriftlig til styret innen 1. februar eller i så god tid at styret har anledning til å behandle sakene og ha dem med i innkallingen.

Om Biblioteksentralen

Biblioteksentralen er eid av 352 kommuner, 9 fylkeskommuner, KS (kommunesektorens organisasjon) og NBF (Norsk Bibliotekforening). Vi er et ideelt samvirkeforetak, der all fortjeneste går tilbake til utvikling av tjenester. I 2022 markerte vi at det er 70 år siden Biblioteksentralen ble opprettet.

Det er mye som har endret seg siden 1952, men formålet vårt står fast. Vi skal støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag og er en samarbeidspartner i utviklingen av de tjenestene bibliotekene trenger for å fremme lesing og kunnskap til alle og bidra til økt bruk av bibliotekene.

Les om Biblioteksentralen

Se Biblioteksentralens vedtekter

Sjekk oversikt over alle eiere

Se oversikt over styret vårt

Les også