Arrangement

Årsmøtet i Biblioteksentralen 2020

Lenke til påmelding kommer

Årsmøtet i Biblioteksentralen arrangeres 11. juni. På grunn av koronatiltak arrangeres årsmøtet digitalt på plattformen Teams. En egen lenke sendes til påmeldte i forkant.

Biblioteksentralen er eid av landets kommuner og fylkeskommuner og er et ideelt (non-profitt) samvirkeforetak, hvor all fortjeneste går tilbake til utvikling av nye og bedre produkt og tjenester til bibliotek.

Årsmøtet er Biblioteksentralens øverste myndighet. Innkallingen sendes ut senest 14 dager før årsmøtet avholdes. I år ble innkalling med årsmelding og andre vedlegg sendt ut digitalt på e-post til medlemmer (for kommuner ved ordfører) og i kopi til landets bibliotek. Årsmelding ble også sendt ut via vanlig post.

Dagsorden

  1. Åpning og valg av møteleder og 2 deltakere til å undertegne protokoll.
  2. Årsregnskap med årsberetning for 2019 samt revisjonsberetning.
  3. Godtgjørelse til styret.
  4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
  5. Valg av revisor.
  6. Valg av valgkomité.

Påmelding

Av hensyn til planlegging og gjennomføring ber vi om påmelding for stemmeberettiget medlem på forhånd, slik at vi kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Se også: Årsmelding 2019

Slik kommer du til Bibliotekenes Hus

Alf Bjerckes vei 20 i Oslo

Fra Oslo S tar det 6 minutter med tog til Alna stasjon, som ligger omlag 8–10 minutters gange fra Bibliotekenes Hus.

Se video som viser vei fra Alna stasjon til oss.

Hvis man kjører T-bane mot sentrum, gå av på Risløkka T-banestasjon og gå rett inn på gangvei retning fra sentrum.

Kjører man ut av sentrum, gå under T-banebrua inn på gangvei på den andre siden og fortsett ut av sentrum.

Gå gangveien ca 200 meter til du kommer til Brobekkveien.

Gå da over gangfeltet og til høyre nedover Brobekkveien.

Når du har passert brua over Østre Aker vei følger du første gang-/sykkelvei ned til venstre mot Østre Aker vei.

Når man kommer ned til hovedveien ser man vårt nye arbeidssted som ligger inntil Østre Aker vei.

Buss nr. 67 til Vollebekk stoppested og 2 min å gå til Biblioteksentralen.

FB3 stoppested Vollebekk.

(Fra sentrum) Når du kommer kjørende fra sentrum ta Økernveien til Østre Aker vei. Følg Østre Akervei og ta avkjøring mot Brobekkveien i Bjerke.

Du skal gjennom 3 rundkjøringer:

1. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Brobekkveien.
2. rundkjøring: Ta andre avkjøring.
3. rundkjøring: Ta tredje avkjøring ut på Alf Bjerckes vei.
Kjør forbi Hafslund og ta til venstre like etter Industri Fokus (rød mursteinbygning) og kjør helt til enden til du ser Bibliotekenes Hus.

(Fra nord) Fra E6, følg skilting til Alnabru/ulven. Du skal gjennom 4 rundkjøringer:

1. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Persveien.
2. rundkjøring: Kjør rett frem.
3. rundkjøring: Ta andre avkjøring ut på Brobekkveien.
4. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Alf Bjerkes vei.
Kjør forbi Hafslund og ta til venstre like etter Industri Fokus (rød mursteinbygning) og kjør helt til enden til du ser Bibliotekenes Hus.

Vi har noen parkeringsmuligheter på siden av bygget.