Bibliotekenes Hus

Søk
Close this search box.

Årsmøte i Biblioteksentralen 2023

Foto: Nikolaj Blegvad
Biblioteksentralen kaller inn til årsmøte onsdag 26. april 2023, kl. 14.30–15.30. Du kan delta fysisk i Bibliotekenes Hus i Oslo eller digitalt på Teams. Husk å melde deg på!

Biblioteksentralen er et ideelt samvirkeforetak som utvikler tjenester og produkter til bibliotek i hele landet. Vi er eid av 352 kommuner, 9 fylkeskommuner, KS og Norsk Bibliotekforening. Innkallingen sendes til ordførere og fylkesordførere på e-post, og i kopi til folke- og fylkesbibliotek. Årsrapporten sendes i tillegg på papir til alle ordførere og bibliotek.

Av hensyn til gjennomføring ber vi om påmelding. Digital møtelenke til årsmøtet sendes ut mandag 24. april til alle som skal delta på årsmøtet digitalt.

Dagsorden på årsmøte

1. Konstituering

2. Godkjenne årsberetningen

3. Godkjenne årsregnskap 

4. Valg av styre

5. Valg av valgkomité

6. Valg av revisor

7. Fastsette godtgjørelse til styret

8. Innkomne saker. Det har kommet inn én sak fra storbybibliotek-kommunene som ber om en gjennomgang av:

  • Hvilke planer har Biblioteksentralen for sin videre satsing på produktet FiksFerdig?
  • Hvordan jobber Biblioteksentralen for å sørge for at leveringstiden til bibliotekene på kulturfondbøker ikke er lenger enn nødvendig?
  • Hvilke planer har BS for driftsupport på teknisk utstyr framover? Og hvilke konsekvenser får eventuelle endringer for bibliotekene? 

Det forutsettes at årsberetning og årsregnskap er lest på forhånd.

Last ned årsrapport

Årsrapporten er lagt ut på nytt etter årsmøtet på grunn av en feil i en av signaturene, som nå er rettet.

Forhåndsvarsel til årsmøtet ble lagt ut 16. januar og delt i nyhetsbrevet til Bibliotekenes Hus.

Kommende arrangementer