Arrangement

Årsmøte i Biblioteksentralen 2022

Biblioteksentralens rolle er å støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag. Vi skal være en viktig samarbeidspartner i utviklingen av de tjenestene bibliotekene trenger for å fremme lesing og kunnskap til alle, også i en mobil og digital tid. Foto: Nikolaj Blegvad

På nett

Biblioteksentralen er samarbeids- og utviklingspartner for norske bibliotek og et ideelt samvirkeforetak eid av landets kommuner og fylkeskommuner, KS og Norsk Bibliotekforening. Innkalling sendes som e-post til ordførere og fylkesordførere og i kopi til folke- og fylkesbibliotek. Årsrapporten sendes i tillegg per post til ordførere og bibliotek.

Les mer om Biblioteksentralen

Tid og sted for årsmøte 2022

Årsmøtet arrangeres digitalt tirsdag 26. april 2022 kl. 14.30–15.30.

Påmelding

Av hensyn til gjennomføringen digitalt ber vi om påmelding for stemmeberettiget medlem. Møtelenke sendes dagen før årsmøtet til alle påmeldte.

Eventuell fullmakt skal sendes inn så snart som mulig etter påmelding og før årsmøtet avholdes. Fullmakten sendes på e-post til Hans A. Vigen, administrerende direktør i Biblioteksentralen, se også opplysninger i påmeldingsskjemaet.

Dagsorden

1. Konstituering

  • valg av møteleder
  • godkjenne stemmeberettigede
  • valg to deltakere til å undertegne protokollen
  • godkjenne møteinnkallingen

2. Godkjenne årsberetningen

3. Godkjenne årsregnskap 

4. Valg av styre med varamedlemmer

5. Valg av valgkomité med varamedlem for neste årsmøte

6. Valg av revisor

7. Fastsette godtgjørelse til styret

8. Eventuelt

Det forutsettes at årsberetning og årsregnskap er lest på forhånd. All informasjon finnes i årsrapporten.

Last ned

Andre kommende arrangementer