Bibliotekenes Hus

Søk
Close this search box.

7 tips til små bibliotek som vurderer meråpent

Er du biblioteksjef i en liten kommune og usikker på hva selvbetjent bibliotek vil kreve av dere? Eirik Bøhn Hagen har jobbet med meråpent-løsninger i over seks år. Her gir han råd til mindre kommuner, slik at dere kan komme i gang på en god og forutsigbar måte.
Foto: Nikolaj Blegvad

‒ I Norge startet det med noen få framoverlente og engasjerte biblioteksjefer. Deretter kom storbybibliotekene, blant annet i Tromsø og Trondheim, raskt på ballen, forteller Hagen. Han har jobbet i Biblioteksentralen siden 2014 og vært med på å implementere meråpent eller selvbetjent bibliotek over hele landet.

‒ Utviklingen de senere årene er at meråpent tilbud etableres i alle typer kommuner, også de små. De ser at det fungerer på mindre filialer i de større kommunene, eller i nabokommunen.

Eirik B. Hagen. Foto: Nikolaj Blegvad

Hagen mener små steder har like mye å vinne på meråpent som de store kommunene. Det utvidete kulturtilbudet engasjerer nye deler av lokalbefolkningen og biblioteket blir tilgjengelig for flere.

‒ Vi ser at utlånet flere steder fordobles når meråpent lanseres. Flere bruker også bibliotekrommet til å møtes og til et sted å være i meråpen tid.

Han erfarer likevel at spørsmålene fra små bibliotek skiller seg fra de større bibliotekene og har derfor laget en liste med 7 råd spesielt tilpasset mindre kommuner.

‒ De små bibliotekene er mer urolige for omfanget og økonomien, ja, om det i det hele tatt lar seg gjennomføre ressurs- og budsjettmessig. Små bibliotek kan fint lansere med litt enklere løsninger, mener jeg. Den sosiale tillitten er høy og det er lite svinn.

1. Ta kontrollen over utgiftene

Det er kanskje ingen bombe at jeg råder bibliotek til å involvere en leverandør av meråpent bibliotek i en så tidlig fase som mulig. Om dere skal bruke biblioteket slik det er, er det viktig å kartlegge muligheter og eventuelle begrensninger i biblioteket. Det vil resultere i et prisoverslag for hele løsningen, dersom det gjøres skikkelig.

Hvis kommunen skal bygge nytt bibliotek, reduserer en profesjonell kartlegging risikoen for at teknisk tilrettelegging må gjøres på nytt når meråpent skal på plass i det nye biblioteket. En kartlegging vil derfor kunne spare dere penger, og dere får en realistisk oversikt over hva meråpent innebærer av utgifter.

Kontakt Eirik Bøhn Hagen i Biblioteksentralen for en uforpliktende kartlegging på ditt bibliotek

2. Tenk helhetlig

Det er også smart å bruke en leverandør som har spesialisert seg på løsninger for meråpent bibliotek til å implementere løsningen. Det vil hjelpe dere med å tenke helhetlig.

Funksjonalitet og programvaren i valgt løsning skal knyttes mot biblioteksystemet som er i bruk og mot unike lånekort. Styring av dører skal fungere med adgangskontroller laget for selvbetjente bibliotek, slik at biblioteket kan ta ut riktig statistikk. Mye funksjonalitet er også knyttet mot bildeopptak og avspilling av talebeskjeder, der det også er behov for kontakt med løsningens komponenter. Det er viktig at kamera og eventuelle høyttalere plasseres der de skal og at utstyret som velges ut er tilpasset og tilrettelagt meråpent-løsningene. 

3. Mennesker er viktigere enn bøker!

Tenk ivaretakelse av tryggheten og behovene til publikum framfor å eliminere svinn – all erfaring fra meråpne bibliotek i Norge viser at svinn ikke øker etter stengetid. Publikum tar ofte eierskap når lokalbiblioteket deres blir meråpent, og det er et tilbud de ønsker å beholde. Overvåkningskamera plassert på de riktige plassene i kombinasjon med en kontrakt og god funksjonalitet i løsningens programvare er nøkkelen.

Det er for eksempel ikke sikkert at biblioteket har behov for en kostbar alarmportal. Husk at du kan kjøpe veldig mange bøker for en alarmport, og biblioteket bør ha behov for alarmportaler av andre grunner enn bare meråpent, skal det lønne seg. Dette tror jeg gjelder spesielt for små bibliotek. Bruk heller budsjettet på å gjøre bibliotek tryggere for brukerne dine, eller på å tilpasse bibliotekrommet for formidling og inspirasjon i både betjent og meråpen tid.

4. Lag en kontrakt med innbyggerne etter lokale forhold

Lag en gjennomtenkt kontrakt basert på lokale forhold, som hver enkelt låntaker signerer før tilgang gis til meråpent bibliotek. I en slik kontrakt har dere mulighet til å liste opp retningslinjer for bruk av meråpent bibliotek i kommunen, i tillegg til å bevisstgjøre ansvar. Her er det variasjon i forhold til hva som ønskes og også aksepteres på ulike lokalplasser. Vi har rikelig med erfaring og rådgir dere gjerne med utformingen, men det går også an å kontakte andre bibliotek på samme størrelse som er meråpent allerede og spørre om dere kan få se kontraktsmalen de har laget. Det tror vi de fleste vil si ja til!

5. Planlegg hvordan meråpent-tilbudet skal introduseres til publikum

Introduser det nye tilbudet til publikum på en god måte. Vi ser at for eksempel temakvelder der dere gjennomgår bruken av lånekort på adgangskontroller og selvbetjeningsutstyr, gir veldig gode resultater. Låntakere lærer å bruke den nye løsningen og kan skrive under på en kontrakt samtidig. Som leverandør av meråpent bibliotek, hjelper vi dere i gang med dette. Med riktig introduksjon får dere gode besøkstall fra første stud.

Få tips til hvordan dere kan designe bibliotekrommet og introdusere lokalsamfunnet til ubetjente åpningstider i artikkelen «Formidling i meråpent bibliotek»

6. Bruk lydanlegget

Ikke undervurder effekten av at talebeskjeder avspilles i biblioteket. Det gjelder både før stengetid, men også i overgangen fra ordinære åpningstider til meråpen-tid. Biblioteksentralen erfarer at dette gjelder for mindre bibliotek så vel som de store.

Talebeskjeder gjør også at biblioteket kan dokumentere at det er gitt beskjed om stengetid. Dersom du har kontraktfestet erstatningskrav ved utrykning på innbruddsalarm, for eksempel, er det veldig greit å vise til at «du fikk klar beskjed om å gå ut i tide». Funksjonen «Avspilling av talebeskjeder» blir ofte en viktig brikke i et velfungerende meråpent bibliotek. Ikke er det dyrt heller.

7. Ting tar tid

Det er viktig å sette av tilstrekkelig med tid til prosjektet. Meråpent bibliotek er en løsning som bør testes godt før den tilbys publikum.

Å sette av nok tid til meråpent-prosjektet er også Kaja Thos beste tips. Hun er biblioteksjef i en kommune med mindre enn tusen innbyggere.

Alle biblioteklokaler og lokalsamfunn har ulike forutsetninger, og vi erfarer at installasjonene kan bli ganske så ulike fra et sted til et annet.

Jeg kunne også lagt til: La deg ikke avskrekke. Mindre kommuner har installert meråpent med stort hell.

Kontakt Eirik Bøhn Hagen i Biblioteksentralen for en uforpliktende kartlegging på ditt bibliotek

Les også